976 89 227 styret@skanbo.no

Brannsikringsutstyr

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til vaktmester.

Slik kontrollerer du brannslukningsapparatet

Du skal selv inspisere apparatet fire ganger hvert år:

  • Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
  • Vet alle hvor slukkeren står?
  • Er slokkerens bruksanvisning leselig, og vender den ut i rommet?
  • Har slokkeren synlig skader?
  • Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
  • Er sikringsplinten intakt og plombert?
  • Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)
  • Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
  • Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Finner du feil på apparatet, skal du levere det til kontroll.