976 89 227 styret@skanbo.no

Styret ønsker alle beboere et godt nytt år.

TRIMROMMET OG SYKKEL-/SMØREBODEN.
Fornyelse av avtalen for 2022 skjer i styrerommet tirsdag 18. og onsdag 19. januar mellom kl. 18-19. Årsbeløpet for 2022 er uendret, kr 250. Apparatene er kontrollert og reparert.

PAPIRCONTAINEREN VED RUNDKJØRINGEN (nord for nr. 11)
er flyttet til like ved innkjøringen for garasjens nedre plan.

GENERALFORSAMLINGEN 2022
Er tidfestet til mandag 2. mai. Styret legger opp til en generalforsamling med personlig fremmøte. Sannsynligvis finner styret et lokale i Ellingsrud kirke.
Skriftlige forslag fra beboere til behandling på generalforsamlingen, må være styret i hende innen fredag 18. februar 2022. Forslaget må være
1) beskrivende,
2) det må være medfulgt et kostnadsoverslag dersom forslaget innebærer utgift(er), og
3) det må være underskrevet av en eller flere andelseiere.

SKANSEN BORETTSLAG 40 ÅR
Første innflytting i borettslaget var i 1981, og jubileumet markeres i slutten av august. Styrets arrangementskomité, som består av Nina Andresen og Mona Khan, trenger flere frivillige til å planlegge og gjennomføre festdagen. Ta kontakt med arrangementskomitéen eller styret. Gode idéer og forslag ønskes.

GARASJENE ER NÅ FERDIG REHABILITERT
Det var ferdigbefaring i garasjene onsdag 8. desember. Avvik fra byggeplanen er notert og disse vil bli rettet opp i løpet av vinteren.
Gulvet i øvre plan har oppsamling av smeltevann noen steder. Der hvor det samler seg mest vann blir det borret opp nye nedløp.
Styret vil gå til innkjøp av koster/skuffer som kan brukes til å føre overflatevann til nærmeste nedløp. Styret ber bileiere følge opp og få unna vannoppsamlinger. Utstyr for dette vil bli fordelt/satt ut, på flere plasser i garasjen.

KJØREMØNSTERET I BORETTSLAGET
Enveiskjøringen (inn i borettslaget forbi nr 18-20-22, og ut forbi terrasseblokkene) opprettholdes inntil videre. Styret vil snarlig diskutere saken med innspill som har kommet.

SKØYTEBANENE
Vaktmesteren vil forsøke holde begge banene i god stand. Styret henstiller til følgende bruk:
Den øvre banen (ved nr. 22) for de minste og familier;
Banen ved gamle Strømsvei for islek/hockeyspill.