976 89 227 styret@skanbo.no

På grunn av større skadeomfang en først beregnet i garasje del 2, mellom 17 og 19, er arbeidene forsinket. Vi informerte ved oppstart at arbeidene skulle være ferdige 23. april. Det skjer dessverre ikke.

Under piggearbeider som har blitt gjort frem til nå, er det funnet store skader på armering, og til dels dårlig betong. Pigge arbeider er avsluttet, og nå forbedres det for støpning av nytt dekke. Denne uken vil det bli lagt ny/sveiset armering før støp neste uke.
Rapport fra statiker kan du se via linken nedenfor innlegget her

Øvre plan vil ikke bli ferdig før 18. juni. Garasjen vil være stengt for gjennomkjøring i hele denne perioden. Gjelder da for de som parkerer i den indre delen under 23-19.

Nedre plan vil fortsatt være åpen og tilgjengelig for parkering i den indre delen under 23-19, frem til søndag 9. mai. Fra mandag 10. mai vil garasjens indre del være stengt, grunnet fjerning av asfalt. Biler som står i garasjens indre del, må ut før kl: 07.00 mandag morgen den 10.05.2021.
Nedre plan vil være ferdig fredag 4. juni fra kl: 15.00.
Det vil fra 26. april og frem til fredag 7. mai bli utkjøring av masser fra garasjenes nedre plan så det vil være stor aktivitet i området. Vis hensyn ved ut/innkjøring mellom kl: 07.00 og 15.00.

Fra uke 25, mandag 21 juni vil Viking Entreprenør AS avvikle sommerferie. Arbeidene i den siste delen som vil gå under 13-11 vil ikke starte før uke 31, mandag 2. august.
Ferdig dato for garasje prosjektet er satt til fredag 29. oktober. Da har vi planlagt 3 måneder for arbeider i siste del, og har tatt hensyn til store skader også i den siste delen. Men vi vet ikke hvordan skadeomfanget i den siste delen er, før vi starter med pigging/fresing av dekke.

Komplett fremdriftsplan fra Viking Entreprenør for del 2, mellom 17 og 15 finner du nedenfor innlegget her

Vi vil komme tilbake med info underveis.

Det er nå skiltet enveiskjøring i borettslaget i håp om å få bedre og sikrere trafikkflyt. Nå skal trafikken gå inn i borettslaget opp forbi Skansen Terrasse 18 – 20 – 22 og ut ved Skansen Terrasse 11. Vennligst respekter skilting og vær overbærende i en innkjøringsperiode.

Spørsmål som gjelder garasje rehabiliteringen kan sendes på E-post til styret: rehab@skanbo.no

Utkast fremdriftsplan del 2 av 3 pr 13.04.21:

Link til Utkast-fremdrift-del-2-av-3-pr-13.04.21

Rapport dekke over nedre etasje parkeringskjeller_del 2, 24-03-2021:

Link til Rapport-dekke-over-nedre-etasje-parkeringskjeller_del-2_24-03-2021