976 89 227 styret@skanbo.no

Syklene skal oppbevares i sykkelboden eller i egen bod.

Punktblokkene Her er sykkelboden i en av kjellerbodgangene, eller finnes ved egen inngang til venstre eller høyre for hovedinngang i blokken.

Terrasseblokkene (nr. 11 – 23) Sykkelboden finnes i tilslutning til hovedinngangen til blokken, eller oppgangen benytter felles sykkelbod mellom nr 19 og 21.

Terrasseblokkene (nr. 25 – 31)  Her er sykkelboden i eget bygg, vis a vis oppgang nr 27 – 29.

Sykkelbodene er ofte fulle, og dessverre så opptar ødelagte og ubrukelige sykler mye av plassen.
Alle beboere oppfordres til å fjerne sine sykler som er ødelagte, eller ikke lenger er i bruk.

Ta gjerne en gjennomgang og opprydding i oppgangens barnevogn- og sykkelbod, i forbindelse med borettslagets vårdugnad. Husk å snakke / avklare med sykkel/barnevogneier, før noe kastes.