976 89 227 styret@skanbo.no

Poletter kjøpes hos vaktmester (kontant eller via Vips), på vaktmesterkontoret onsdag og fredag mellom kl 12.00 og 13.00. Poletter kan også kjøpes og betales via OBOS, og utleveres da i styrerommet den 1. mandagen i hver måned mot fremvisning av kvittering. Beløpet innbetales da til konto nr, 9820 17 56456, med KIDnr 8850000036145.