976 89 227 styret@skanbo.no

Koronaviruset har nå skapt noen utfordringer for Viking Entreprenør AS. De har nå 4 av sine medarbeidere som er på byggeplass, i karantene. Det er ikke påvist virussmitte hos disse personene, men det er utenlandske arbeidere som er satt i karantene grunnet opphold i utland og/eller ikke fått returnere til Norge.
Det som da skjer, er at vi vil ha fullt fokus på ferdigstillelse av 11-17 i tiden fremover.
Totalt antall arbeidere på prosjektet nå, er 12 personer.

Alle reklamasjonsarbeider som var planlagt utført og ferdigstilt til 7. april (31-19) vil foreløpig bli satt på vent. Viking Entreprenør vil sende ut en omforent fremdrift når de har fått avklart dagens situasjon.

Lufteventiler som skal monteres i 11-17, vil bli satt på vent. Årsak til dette er smittefaren av Koronavirus.
Montering av manglende ventiler vil bli utført fra balkong, og de enkelte leiligheter vil bli varslet i god tid av entreprenøren.

OBOS Prosjekt AS og Viking Entreprenør AS følger til enhver tid gitte anbefalinger fra Regjering og FHI.

Brakkeriggen på ballplassen på baksiden av nr. 22 vil bli fjernet i løpet av uke 15, 6-10. april.

Ballplass på baksiden av terrasse blokkene 25-31 er noe av det siste som vil bli ryddet.