976 89 227 styret@skanbo.no

Det ble 25.05.2021 gjennomført 1 års befaring med OBOS Prosjekt og Viking Entreprenør AS.
Totalt har det kommet inn 32 tilbakemeldinger til styret om feil/mangler, og det ble denne dagen gått en befaring på totalt 11 leiligheter.
Det er ikke meldt inn store feil/mangler til styret.

Gjenganger er stor glippe mellom glass i balkongfrontene, samt fliser som vipper. I 4 av leilighetene har maling løsnet fra vegg, mest sannsynlig grunnet fukt ved påføring av maling.

Det er også kommet noen tilbakemeldinger på drypping av vann fra terrassen over. Her har vi bedt Lumon se på dette, samtidig som de kontrollerer kjøkkenside mellom 11-31.

De som har sendt inn feil/mangler på skjema vil bli kontaktet av Viking Entreprenør AS for utbedring. Dette vil skje fortløpende frem mot sommeren.