976 89 227 styret@skanbo.no

Borettslaget består av 249 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons­nummer 947853627, og ligger i Alna bydel i Oslo kommune.

Adresse:

Skansen Terrasse 11-31
Skansen Terrasse 18-28

Gårds- og bruksnummer :

 108             30     32     34
 109             43

Første innflytting skjedde i 1981. Tomten, kjøpt i 1986 er på 46.346 m2.

Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

Borettslaget har ingen ansatte.

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 

Ideen var å bygge et borettslag i markagrensen, på et stille og rolig sted med lett adkomst både til Oslo sentrum og Oslomarka. Avstanden til sentrum er 14km. T-banen og motorveien gjør det enkelt å komme seg til sentrum. Blokkene ligger pent i terrenget. En har klart å ta vare på mye av skogen slik at barna har flotte områder å boltre seg på. Borettslaget består av 249 leiligheter. Innflyttingen skjedde mellom juni, 1981, og mars, 1982. Leilighetene er fordelt på tre terrasseblokker og seks punktblokker.

Disse har bygget leilighetene i borettslaget:
Byggherre: Obos
Arkitekter: Helge Thams og Per Gaare
Bygningsmessig oppføring: Fagbygg A/S
VVS: Oras
Ventilasjon: Lufteknikk A/S
Elektrisk anlegg: Berg og Sandboe