976 89 227 styret@skanbo.no

Som tidligere nevnt blir oppstart av garasjerehabilitering, mandag 12. oktober 2020.
Vi starter på øvre og nedre plan for p-plassene under nr. 23 – 19 (til kulvert / tunell). Alle som har lagret dekk, takbokser etc. på sine plasser, må fjerne dette innen 11. oktober 2020. Oppheng for dekk og takbokser må også fjernes, pga. det avsluttende malearbeidet. De som har ladeboks for el-bil, trenger ikke demontere disse.
Motorsykler som står parkert i selve kulverten, må også fjernes under den første fasen.

Det vil være arbeider i begge plan, så nedre plan og øvre plan av garasjen for parkeringsplassene under nr. 23-19,
vil bli steng i perioden 12.10 – 18.12.2020.

Det vil bli etablert parkering i borettslagets uteområde. Parkering vil bli etablert på følgende steder:
• Ballplass bak 29-31.
• Ballplass bak 22.
• Foran sykkelboder utenfor 29.
• Mellom 17 og 19.
• Utenfor 18B.
• Mellom 20 og 22.
• Mellom 26 og 28.
• Gjesteparkeringen.
• I tillegg vil det bli etablert parkering på gress bak 24 og deler av grillplassen.
• Det vil også være parkering på høyre side av vei opp mot Bakås skole (inntil vår egen gjesteparkeringplass).
• Utenfor traktorgarasje (på gresset på høyre side ved nedkjøring til traktorgarasje.
Det vil bli lagt duk og grus på de midlertidige parkeringsplassene som blir etablert på gress.

Dette gir oss totalt 100 plasser ute, om alle viser hensyn og parkerer godt.
Kart med innmerking av uteparkeringsplassene, vil bli hengt opp i hver oppgang i god tid før uteparkering starter.
Plassene som blir etablert på gress og bak 24 og 28, vil kun bli brukt i perioden 12.10. – 18.12.2020. Det er i denne perioden vi har flest biler ute. De 2 neste rundene trenger vi kun 69 plasser.

Det vil bli delt ut 1 stk. P-kort til hver husstand, med dato gyldig i perioden 12.10 – 18.12.2020. Parkeringskortet skal ligge synlig i frontruten ved parkering på alle etablerte P-plasser inne i borettslaget. Mangler synlig P-kort i frontrute, kan kontrollavgift bli ilagt.

Er det noen beboere som har ledig garasjeplass i de områder som ikke skal rehabiliteres før jul, setter styret stor pris på om styret kan disponere disse frem til 18.12.20.

Det vil ikke være anledning for gjester og parkere inne i borettslaget under rehabiliteringen.
Gjester oppfordres til å parkere på andre P-plasser i området. F.eks. gateparkering i Trygve Nilsens vei, eller andre steder det er tillatt å parkere.

Vi minner også om at bilene som kan parkere inne, men som på kort varsel må ut av garasjen mellom kl. 8.30 og 16, må varsle byggelederen for å komme ut. I utgangspunktet er garasjene fra 12. oktober 2020 til påsken 2021 en arbeidsplass, og transport av byggematerialer og fjerning av pigget betong har prioritet.

Det vil være en del støy på dagtid under rehabiliteringen, det vil også bli en del støv i garasjen under rehabiliteringen.

Eventuelle spørsmål kan sendes på E-post: rehab@skanbo.no