976 89 227 styret@skanbo.no

Skansen Borettslag info. Rehabilitering garasjer!

03.08.2021

Da er sommerferien over for de fleste av oss, og Viking Entreprenør AS starter opp sine arbeider på del 3 av garasje rehabiliteringen.

Mandag 9. august på nedre plan, starter arbeidet med å sette opp dekkestøtter. Det betyr at alle som står parkert på nedre plan må ut av garasjen innen mandag 9.8.21 kl: 08.00.

Det vil være anledning for å kjøre ut bil fra garasjen i løpet av søndag 8.8.21.

Dette er forberedende arbeider for pigging av dekke på øvre plan.

Mandag 16. august øvre plan, må alle biler som står parkert ut. Da starter pigge arbeidet på del 3, øvre plan. Hvor lenge dette arbeidet vil pågå, vet vi ikke, og det får vi ikke vite før bygge møte 20. august.

Viking Entreprenør As vil jobbe for å bli fort ferdig med pigging, slik at dekkestøtter i kjørebanen på nedre plan kan tas i bruk, så snart pigge arbeidet på øvre plan er ferdig.

NB, de som har MC parkert i garasjen, må også ut, om dere ønsker å benytte deres MC i den perioden garasje er stengt for inn/ut kjøring.

Parkeringsbevis for ute parkering vil bli delt ut i løpet av denne uken.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt for andre enn de biler med P-kort som har anledning til å parkere inne i borettslaget. Vi vil denne gangen intensivere p-kontroll, og biler uten p-kort får ilagt kontrollavgift. De som leier p-plass på gjesteparkeringen for bil nr. 2, skal benytte denne. De har ikke anledning til å stå inne i borettslaget.

Så en bønn til alle som kjører ut og inn i borettslaget. Styret får stadig noen tilbakemeldinger om at enkelte kjører alt fort inne på borettslagets område, og ber dere senke fart, og ta hensyn til små og store gående/fotgjengere.

Spørsmål som gjelder garasje rehabiliteringen kan sendes på E-post til styret: rehab@skanbo.no

Hilsen

Styret