976 89 227 styret@skanbo.no

Etter siste bygge møte 21.01.2021 fikk vi en oppdatering på fremdriften i del 1 av rehabiliteringen i garasjen.

28.01.21 – 01.02.21 Utbedringer i tak nedre plan. Noe pigging/rensing før støpning.
01.02.21 – 02.02.21 Etablere sluk mellom øvre og nedre plan.
03.02.21 – 06.02.21 Maling nedre plan.
08.02.21 – 15.02.21 Legging av asfalt nedre plan.
08.02.21 – 10.02.21 Oppmerking p-plasser øvre plan.
16.02.21 – 17.02.21 Oppmerking p-plasser nedre plan.

Støpearbeider siste del for øvre plan ble avsluttet mandag 25.01.21. Nå starter de med etablering av hulkil mellom gulv/vegg, før de legger på toppdekket som består av 5 mm Polyurea belegg. Dette belegget sprøytes på dekke, og 35-40 cm oppover på vegg. Polyurea er et meget solid belegg som tåler store påkjenninger.

• Polyurea er vanntett, høyelastisk og har stor strekkfasthet.
• Polyurea herder på få sekunder og kan belastes direkte etter påføring.
• Dokumenterte tester viser at belegget er tett selv om det strekkes 20 millimeter ved 30 minusgrader.
• Polyurea er til sammenligning med polyuretan 3 ganger så slitesterkt.
• Polyurea er veldig kjemikaliebestandig.
• Polyurea er ett unikt materiale som har grenseløse bruksområder

Det vil da si vi nærmer oss slutten av garasje rehabilitering del 1. Vi vil komme tilbake med mer info om
overlevering/sluttdato for del 1.

Så en bønn til alle som kjører ut og inn i borettslaget. Styret får stadig noen tilbakemeldinger om at enkelte kjører altfor fort inne i på borettslagets område, og ber dere senke fart, og ta hensyn til små og store gående/forgjengere.