976 89 227 styret@skanbo.no

TENNING AV ÅRETS JULEGRAN
Styret må dessverre avlyse den tradisjonelle sammenkomsten ved tenningen av julegranen søndag den 29. november. Treet kommer opp, og dette blir det hele i år.

TRIMROMMET
Inntil videre er trimrommet stengt. Rommet blir åpnet så snart myndighetene letter på restriksjonene for smittebegrensning.

REHABILITERINGEN AV GARASJENE
Arbeidet har blitt mer omfattende enn forutsatt, men på det siste byggemøtet ble det – med forbehold – uttalt at tidsplanen kan holde.

EL-BILLADING
Styret vil i nærfremtid legge et skriv i hver postkasse med en utvidet orientering om systemvalget (leiet anlegg) og fremdrift.
Styret hadde i slutten av oktober to møter med 14 av de 18 som har ladeplass i dag. De aller fleste av de 14 synes å være godt fornøyd med opplegget som styret sikter seg inn mot.
Et leiet anlegg betyr at borettslaget ikke får investering-, drifts- eller oppgraderingsutgifter, og derfor krever ikke i denne saken iht våre vedtekter, en innkalling til en besluttende (ekstraordinær) generalforsamling. Med et leiet ladeanlegg er det brukerne som betaler for installasjonen, driften, kundeservicen, oppgraderingen og faktureringen gjennom månedsbetalingen.
I dagens alvorlige smittesituasjon, ville dessuten et innkalt møte med anslagsvis 20 til 75 personer innendørs, vært i strid med dagens smittevernsforskrifter.

ADRESSEFORANDRING FOR SKANSEN TERRASSE 18A OG 18B.
I forbindelse med styrets gjennomgang og kontroll av våre leiligheters adresse og H-nr. (se øverst på inngangsdøren) i sommer, har styret 27. oktober i år mottatt et brev fra Oslo kommunes Plan- og bygningsetat. PBE har fulgt opp styrets henvendelse, og adressen for Skansen terrasse 18A og 18B er nå endret og rettet i boligmatrikkelen.
Inngangen til 18B blir endret til nødutgang, og bygningens adresse blir endret til nr. 18 (uten bokstav).
Kopi av brevet og adressekartet, som vi mottok, er også sendt til Posten Norge AS.
Vaktmesteren vil følge opp og endre adressenr. ved de to dørene.