976 89 227 styret@skanbo.no

PARKERING OG KJØRING I BOLIGOMRÅDET
Parkeringskontroll etter husordensreglenes pkt. 16 er gjenopptatt.
For de aller fleste leilighetene er det anvist én parkingsplass, – og denne er i den rehabiliterte garasjen, og for fem leiligheter er det anviste plasser på gjesteparkeringen.
Kjøring i boligområdet er kun tillatt for klar nødvendighet, (- ikke for behagelighet). (Husordensregel pkt. 15)

EL-BILLADING
Ohmia Charching AS har fullført installasjonen av ladenettet.
Beboere som ønsker å koble seg til tar kontakt med Ohmia. Bruk QR-koden på oppslaget på oppslagstavlen eller gjør bestillingen via https://www.ohmiacharging.no/bestilling/. eller ring 4642 6000 Ohming Charging kundeservice. Fra 7. desember 2021 og utover vinteren innrømmer Ohmia kampanjepris. Beboere som hadde ladeavtale før rehabiliteringen er blitt kontaktet i forkant, og bestiller slik det leverte brevet sier.
Vaktmesteren kan bistå med opplysninger og hjelpe til med å gjøre ladeboksen klar for bruk.
Ohmia Charging AS eier nettet, og alle spørsmål om drift, vedlikehold, service og priser skal rettes til Ohmia.

ISLEGGING AV BALLPLASSENE
Styret har gitt vaktmesteren klarsignal for å islegge ballplassene ved nr. 22 og ved gamle Strømsvei. Det er tenkt at isflaten ved Gamle Strømsvei avsees primært for uorganisert hockey, mens isflaten ved nr. 22 er for familier og nybegynnere.
Frivillige, som vil hjelpe til med vedlikehold av isflatene, bes melde seg til vaktmesteren. Lyset ved isflatene blir slukket kl. 20.

RAKETTER PÅ NYTTÅRSAFTEN
Våre husordensregler (punkt 13) sier at det ikke er tillatt å skyte opp raketter i borettslaget. Dette gjelder hele året.

NABOVARSEL OM BYGGING AV TRE NYE BOLIGER I GAMLE STRØMSVEI 90
Styret har sendt et svar til Plan- og bygningsetaten om at Skansen borettslag fullt ut støtter Ellingsrud vels merknader til byggesaken. Merknaden går på at anleggstrafikken vil skje på en vei for gående, syklende, skolebarn og ferdsel til og fra Østmarka. Dette er uheldig og risikofylt, og avlastende tiltak og begrensninger forutsettes lagt frem for beboerne på Ellingsrudåsen, Skansen og Fjellstad.

STYRET SENDER ALLE BEBOERE EN HILSEN OM GOD JUL OG ØNSKER OM ER GODT NYTT ÅR

Styret i Skansen borettslag, 8. desember 2021