976 89 227 styret@skanbo.no

OMBYGGING AV VASKERIENE I SKANSEN TERREASSE 19 OG 20

Ombyggingen starter rett over påske. De som står øverst på interessentlisten blir kontaktet.

KOMPRIMATORBIL, VÅRDUGNAD, INNSAMLING AV EL-UTSTYR/SPESIALAVFALL

Komprimatorbilen kommer torsdag 23. april.

Dugnaden blir tirsdag 28 april. Bark og jord blir noen dager før losset på ballplassen.

Vaktmesteren vil rett over påske, og i god tid, informere om dugnaden og henting av avfall/boss som ikke skal i de ordinære posene (blå-/grønn-/bæreposer), spesialavfall, og om rydding av fellesboder.

GENERALFORSAMLINGEN BLIR TIRSDAG 12. MAI 2020

Myndighetenes og Folkehelseinstituttets (FHI) bestemmelser om corona-tiltak har gjort at styret og vår forretningsfører, har valgt å gjennomføre generalforsamling digitalt; – ingen utsettelse.

Generalforsamlingsheftet, som blir utdelt i slutten av april, vil inneholde de vanlige opplysningene om saker (årsmelding, regnskap, budsjett 2020, forslag, godtgjørelser).

I tillegg vil det bli lagt ved et skriv som forklarer hvorledes vår digitale generalforsamling i praksis blir gjennomført. OBOS sentralt, har tilrettelagt for et digitalt opplegg i en helsekritisk ekstraordinær situasjon, (pandemisk smittefare, forsamlingsnekt, avstand 2 meter mennesker mellom, og mye mer).

Ved å bruke den digitale plattformen blir generalforsamlingen gjennomført forsvarlig. Et nytt styre blir valgt, forslagssaker blir stemt over, og tiltak som skal settes ut i livet blir effektuert snarest mulig. Alternativet ville vært å forlenge styrets funksjonstid, utsette prosjekter og tiltak, og først ha en generalforsamling etter sommeren.

REHABILITERINGEN

Hovedarbeidene er nå i avslutningsfasen. Under ferdigbefaringen i Skansen terrasse 11-17 ble forbedringspunkter notert, og dette blir utbedret i slutten av april.

Viking Entreprenør og styret vil i begynnelsen av mai gi et informasjonsskriv til beboerne i Skansen terrasse 11-31 om drift og vedlikehold av flisene og glassfrontene. Til høsten, etter at gulvet har satt seg etter sommermånedene, vil det bli utført en ny kontroll av flisenes stabilitet, og evt. justering av balkonggulvet.

MARKISER

Beboere som ønsker å sette opp markiser, og beboere som ønsker skifte markiseduken, bes vennligst velge farger som er fremtredende i bygningen og nærområdet.
Således er grå, mursteinsrød, furunålgrønn, og lysgrå eksempler på fargevalg som kan gi et enhetlig preg.
Styret kommer ikke til å administrere en felles bestilling.