976 89 227 styret@skanbo.no

Ventilasjon i leilighetene
Det er mekanisk avtrekksanlegg i alle leilighetene. Avtrekkene er felles for en rekke leiligheter i samme oppgang. Luft tilføres leilighetene via ventiler i yttervegg over vindu på soverom og stue. Luft trekkes ut av boligen via kontrollventiler (runde regulerbare ventiler) i bad, toalett-rom, kjøkken og innvendige boder.

Beboere må sørge for at

  1. Avtrekksventiler (runde ventiler) på bad- toalett – og kjøkken, er åpne hele året.
  2. Tilluftsventilene i vinduene er åpne året rundt, men åpningene kan reguleres etter ute-temperaturen.
  3. Spalteventiler (som regel i terskel under dør) som sikrer luftforflytning i leiligheten, må ikke tettes igjen eller fjerne. (Særlig viktig for baderomsdør)
  4. Alle ventiler (tilluft og avtrekk) må rengjøres med jevne mellomrom. Bruk støvsuger, børste, såpevann og klut til rengjøringen
  5. Kjøkkenhetter skal aldri være koblet til avtrekkssystemet.
  6. Varme- og panelovner bør være montert under vinduene og være påslått (om så på lav innstilling) i vinterhalvåret. Beboere som har fjernet panelovnene, kan oppleve trekk og kuldefall mot gulvet.

Brudd på forholdsreglene får konsekvenser både i egen og naboenes leiligheter, og påfører borettslaget merkostnader med å kartlegge og sørge for utbedring av feilene. Beboere som opplagt har brutt forholdsreglene, kan bli holdt ansvarlig for merkostnadene.