976 89 227 styret@skanbo.no

Barnehage

Sjekk nbr.udir.no

Barne og ungdomsskole

Bakås Barneskole er nærmeste nabo til Skansen Borettslag. Fra borettslaget er det bilfri vei til skolen. Ved Bakås Barneskole er det også SFO ordning. Gangavstand fra Skansen Borettslag til skolen er 1-5 min.

Ellingsrud Ungdomskole er lokalisert i nærheten av Ellingsrud senter, gangavstand 10-15 min.

nsr.udir.no

Østmarka

Borettslaget ligger rett ved Østmarka. Det går fine turstier fra borettslaget og innover i marka. På vinteren er det mulig å ta på seg skiene og gå rett inn i marka. Det er også mange fine veier for sykkel og barnevogn.

Skansene

Skansen borettslag har fått sitt navn etter skansene som ligger i området. En skanse er et «Lukket befestningsverk, permanent eller feltmessig» (Ascehoug og Gyldendals Ett bind leksikon, 1985).

Skansene ble anlagt under den store nordiske krig, som varte fra 1700 til 1721. Dette var et ledd i en forsvarsplan med tanke på mulige angrepsveier helt fra Sverige. Undersøkelser av skansene på Bakåsen bærer tydelige tegn på de må ha blitt bygget før de hektiske dagene i 1716, da man ventet på Karl XII og hans tropper.

Det finnes flere historiske beretninger om Bakåsens betydning i historien, og de fleste har det viktigste felles. Forsvarslinjene her var så sterke at svenskekongen fant det klokest å gå om Enebakk, i stedet for å ta opp kampen her.

Det er dermed ikke blodige handlinger som gjør Bakåsen verdt å minnes, men det at forsvarsverket holdt i en kritisk tid for Cristiania og Akershus festning.

Skansene hørte til et forsvarssystem for å stå imot fientlige angrep fra øst, over Romerike, og mot Cristiania. De skogrike åsene som Groruddalen var omgitt av, dannet et naturlig vern. Det er dette åspartiet som i dag kalles Ellingsrudåsen. De har også i en periode blitt kalt Skanseåsene, siden det var anlagt flere skanser her for å beskytte dette svakeste punktet i det naturlige forsvaret som åsen øst for Groruddalen dannet. Det var hele dette forsvarssystemet man minnes når skansene på Ellingsrudåsen settes i stand og vernes i en bydel med høyhus like inntil disse verneverdige kulturminnene.

Med 1905 friskt i minne har disse naturlige stedene for forsvar mot angrep fra øst mistet sin aktualitet. I dag minner skansene både om hva som en gang skjedde her, og om hva godt forsvar betyr for fred, frihet og selvstendighet.

Hvordan finner man skansene

Det går en vei opp fra bolighusene i Skansen Terrasse. På høyden ligger skansene, syd for husene mellom Gamle Strømsvei og Skansestien 6.

Bakås skanse (Oslo)