976 89 227 styret@skanbo.no

OMBYGGING AV VASKERIENE I SKANSEN TERRASSE 19 OG 20
Ombyggingen starter i løpet av få uker.
Det vil bli bygget 7 nye boder og dessuten vil de tilhørende tørkerommene bli omdisponert til boder. Styret håper at også andre arealer kan gjøres om til boder, og styret vil ta kontakt med de som står på ventelisten når boder skal tildeles.

HUSLEIEØKNING
Styret viser til infoskrivet fra november 2019, hvor de kommende husleieøkningene i år ble omtalt. Fra 1. mai kommer den neste økningen.

KOMPRIMATORBIL, VÅRDUGNAD, INNSAMLING AV EL-UTSTYR
Rehabilitering er i rute, og når styret vet tidspunktet for fjerningen av arbeidsbarakkene på ballplassen vil tidspunktene bli gjort kjent.

DYRKNINGSKASSER
På siste styremøtet ble det vedtatt å stille et område ved grillplassen til disposisjon for selvdyrking av grønnsaker og blomster. Ytterligere opplysninger vil komme i info-skrivet for mai.

NY BENK
Som nevnt i inforskrivet i janaur, så vil det i løpet av våren, bli satt opp en ny fastmontert benk i krysset nedenfor Skansen terrasse 18, en benk for tanker – utpusting og utsikt.

SKANSEN BORETTSLAG – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020
Vi minner om generalforsamlingen tirsdag 12. mai 2020, kl. 18.30 i gymsalen på Bakås skole.