976 89 227 styret@skanbo.no

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG 12. MAI 2020
Årets generalforsamling åpner tirsdag 12. mai. Heftet med alle saker knyttet til innkalling, regnskap, årsmelding, valg og forslag, ble lagt i postkassen til hver enkelt mandag 4. / tirsdag 5. mai. Generalforsamlingen er i disse corona-tider gjort digital, men det er mulig å avgi stemme ved å benytte avstemmingsskjemaet på side 3 i heftet.
Den digitale generalforsamlingen avsluttes onsdag 20. mai.
Medlemmer av styret vil være i styrerommet onsdag 13., torsdag 14. og mandag 18. mai mellom kl. 18-19 for å svare på spørsmål til generalforsamlingen, bistå med digitale utfordringer, og motta stemmeskjema.

DYRKINGSKASSER FOR URTER, GRØNNSAKER, BLOMSTER
Styret ønsker å tilrettelegge for dyrkingskasser. Interesserte bes henvende seg til styremedlem Merete Persheim; e-post: styret@skanbo.no eller tlf. 980 47 621. Plasseringen blir like ved grillplassen hvor det også er vannkran. I første omgang i dette prøveprosjektet, er det tenkt inntil 10 kasser. Vaktmesteren vil være behjelpelig med å skaffe kasse, jord og dreneringssteiner mot egenbetaling. Styret vil utarbeide en bruksinstruks for dyrkingskassen.

TRIMROMMET
Trimrommet er oppgradert med nytt apparat, og vil åpne mandag 11. mai, etter at det er vasket. Våre helsemyndigheter har lempet på kravene til smittehindrende tiltak, og forutsetningen for å kunne reåpne trimrommet, er at det kun kan være 2 personer i rommet samtidig og bruke trimapparatene.
Antibac, som er satt frem, skal brukes og trimapparatene skal desinfiseres etter bruk.
NB: husk avstand 1 meter.

Det er noen som ikke har betalt avgiften for 2020, og denne kan betales i styrerommet mandag 18. mai kl. 18-19, eller ta kontakt med styremedlem Merete Persheim. De som ønsker å avslutte avtalen om bruk av trimrommet, bes levere nøkkelen tilbake til styret.

DYREHOLD I BORETTSLAGET
Styret er kjent med at det er beboere som har husdyr, men som ikke har gjort avtale med borettslaget om dette. Borettslagets generalforsamling har vedtatt Husordensregler (se punkt 17), om dyrehold. Andelseiere som ikke har gjort avtale om dyrehold bes ordne opp snarest. Skjemaet er på borettslagets hjemmeside, og det undertegnede skjemaet bes levert styret i postkassen ved inngangen til Skansen terrasse 22, eller sende det som vedlegg på
e-post til styret@skanbo.no