976 89 227 styret@skanbo.no

Vi har nå kommet så langt at vi har oppstart av del 2 av rehabiliteringsprosjektet i garasjeanlegget. Oppstart vil være fra i dag, mandag 22.02.2021. Foreløpig ferdigdato for del 2 er ca. 1. mai 2021.

Det som skal gjøres er følgende.
Utbedring/reparasjon av armering øvre plan.

-BOMKONTROLL / er utført
-FJERNING PÅSTØP
-BLASTRING AV UNDERLAG
-KATODISK ANLEGG
-PÅSTØP
-BLASTRING AV UNDERLAG
-HULKIL MED VANNSKJERM
-BELEGG TYKKFILMSMEMBRAN
-OPPMERKING P-PLASSER

Det vil også bli utbedring av dekke på nedre plan (ny asfalt) samt maling av garasjeanlegget.

Vi starter på øvre og nedre plan fra nr. 17 til 15. Fra kulvert og ned til brannport ved nr. 15

De som står på øvre og nedre plan fra nr. 13 og ned mot porten, kan fortsatt benytte sine P-plasser i garasjen. Vær oppmerksom på at det vil bli mye transport av avfall, og det vil genere en del støv.

Det vil være en del støy på dagtid under rehabiliteringen, og som nevnt vil det bli en del støv i garasjen under rehabiliteringen. Mer info vil komme underveis.

Støyende arbeider, som pigging/boring etc. vil i stor grad bli utført mellom Kl. 08.00 og 16.00.

Eventuelle spørsmål kan sendes på E-post: rehab@skanbo.no

Hilsen Styret