976 89 227 styret@skanbo.no
GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling ble avholdt på Bakås skole den 6. mai 2024.
Til stede var 60 registrerte andelseiere og 3 ved fullmakt, 63 stk til sammen.
Årsrapporten og årsregnskapet fra styret ble godkjent, og det samme ble budsjettet.
Alle foreslåtte tillitsvalgte ble valgt for nye perioder.
Protokollen vil om kort tid bli distribuert på vår hjemmeside.

POLETTSALGET
Det blir ingen salg av poletter fra styrerommet i juli måned, ta kontakt med vaktmester Olaf Ruud ved behov, han treffes på telefon: 918 70 872

GRILLING PÅ TERRASSEN
Minner om at det kun er tillat med grilling på terrassene ved bruk av elektrisk- eller gassgrill.

KJØRING I BORETTSLAGET
Styret ser til stadighet at det kjøres uvettig og i strid med vedtatte husordensregler i borettslaget, og ber om at alle følger vedtatte fartsgrenser og tar hensyn.

EL-SPARKESYKKEL
Styret ser en del uregelmessig bruk av disse farkostene i vårt borettslag, særlig med tanke på at de som fører disse er under lovlig aldersgrense og at de ikke bruker hjelm.
Styret henstiller alle brukere av el sparkesykler til å forholde seg til gjeldende lover og regler, se eget skriv om dette.


• Aldersgrensen for å kjøre el sparkesykkel er 12 år.
• Krav om hjelm
• Barn under 15 år er påbudt å bruke hjelm.
• På el sparkesykler er det ikke tillatt med passasjer.
• Foreldrene kan holdes ansvarlig


RUNDKJØRINGEN
Styret har planer om ny beplantning i rundkjøringen i løpet av høsten.

Styret ønsker alle beboere i Skansen Borettslag en riktig god sommer