976 89 227 styret@skanbo.no

Garasjene:
Mandag 16. august på øvre plan,
må alle biler ut fra garasjeparkeringen. Da starter betongpiggingen del 3 på øvre plan. De som står parkert på øvre plan må flytte sine biler før kl. 08.00 mandag, eller i løpet av søndag 15. august 2021.
Fra mandag 16. august er både øvre og nedre plan stengt for all parkering.

Støyende arbeider vil foregå i tiden 08.00 – 17.00 mandag til fredag. Det vil i en periode fremover være intens jobbing i garasjens øvre plan.

Parkering: (Beboere og gjester)
Det vil de neste ukene være begrensede parkeringsmuligheter i borettslaget. I denne siste fasen av garasjerehabiliteringen er det et underskudd på parkeringsplasser for beboerne, og gjesteparkeringsplassen er derfor avsatt for bilene til beboere i Skansen Borettslag. Styret har med glede notert at en del beboere har funnet egne eksterne løsninger for parkering av egen bil.
I perioden fra 16. august vil det være mangel på p-plasser for gjester. Gjester som kommer med bil, skal/må parkere utenfor borettslagets område.
Beboere med særskilt behov for besøk gjeldende bistand/sykdom/avlastning, bes ta kontakt med styret i forkant for utstedelse av ekstraordinært P-bevis. Dette parkeringsbeviset vil være tidsbegrenset, men p-plass kan ikke reserveres. Besøkeren må selv finne en, om mulig, ledig plass.

Styret oppfordrer beboere til å parkere tett, dette for å gi plass til flest mulig biler.

Slik som beboerparkeringen nå er lagt opp er det fremkomst for eventuelle utrykningskjøretøy, og for renovasjonsbiler. Vennligst påse uhindret gjennomkjøring ved parkering ved internveiene.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er adgang for biler med P-kort å parkere inne i borettslaget. Det er beboernes biler som har førsteprioritet til p-plasser. Vi vil denne gangen intensivere p-kontroll, og biler uten p-kort får ilagt kontrollavgift.
De som leier p-plass på gjesteparkeringen for bil nr. 2, skal benytte denne, og p-bevis for leie av plass må ligge synlig.

Så en bønn til alle som kjører ut og inn i borettslaget. Styret får stadig noen tilbakemeldinger om at enkelte kjører alt for fort inne på borettslagets område, og ber om senket fart, og ta hensyn til små og store fotgjengere.

Spørsmål som gjelder garasjerehabiliteringen kan sendes på E-post til styret: rehab@skanbo.no