976 89 227 styret@skanbo.no

GENERALFORSAMLINGEN
Avholdes torsdag 4. mai 2023 i Bakås’ skoles Aula. Inngang fra Dragonstien. Frist for innsendelse av forslag til generalforsamlingen er fredag 24. februar. Se Info januar 2023, for mere informasjon.

TELIA
Styret hadde mandag 6. februar møte med Telia om problemer og tekniske avvik knyttet til borettslagets avtale med Telia om TV- og bredbåndsavtalen. Styret fikk en lang og god samtale med Telia om saken og det ble henvist til andelseieres avviksmeldinger til styret om diverse bildebrudd i fjor høst; kfr. Info September 2022.
Telia har vært i direktekontak med flere beboere, og fått rettet opp i innmeldte avvik, og det mange forbedringstiltak som beboere selv kan utføre.

1. Dersom Tv dekoder skrur seg av forsøk å utføre disse trinnene:
a. Gå til innstillinger, (tannhjulet nederst på HJEM-menyen)
b. Velg Enhetsløsninger,
c. Velg Strømsparing,
d. Endre Slå av skjermen til Etter 24 timer,
e. Endre Slå av skjermen til Aldri.

2. Dersom hjulet spinner på Telia Box og du får beskjed om manglende tilgang til kanaler, så betyr dette at Telia Boksen har for dårlig tilgang til internett.
a) Sjekke at Telia boksen har fri tilgang på signalene fra hjemmesentralen.
b) Flytte boksen ut av TV skap e.l.
c) Koble boksen direkte til hjemmesentralen med kabel.
d) Flytte hjemmesentralen slik at TV boksen lettere får tilgang til wifi-signalene.

3. Er det fremdeles for dårlig Wifi tilgang / for stor avstand mellom TV boks og hjemmesentral, så kan det være anbefalt å gå til innkjøp av MESH-Nettverk. Ta da kontakt med Telia.

4. Hjemmesentralen og TV boksen må ha litt avstand fra hverandre, ellers kan signalene «slå» hverandre ut. Kabling er det sikreste.

5. Hjemmesentralene leverer både 2,4Ghz eller 5Ghz nettverk, og det anbefales at alle tilkoblede enheter benytter 5Ghz.

6. Det er en forutsetning at beboere utfører installasjoner i henhold til veiledning fra Telia om det er gjort innkjøp av MESH-Nettverk. Ikke ha fiber-ruteren plassert på gulvet, men få den opp og fram, slik at signalene når mest mulig «ut i rommet». Benytt 2,4Ghz eller 5Ghz nettverket etter veiledning fra Telia.
Dersom beboere med problemer, ikke velger å følge veiledning og hjelp de blir tilbudt, kan vi heller ikke love at vi får løst problemet de opplever.

7. Det kan også gjøres avsjekk først av beboer om å trekke ut strømkabelen til hjemmesentralen og tv-boksen, og vente i 20 sekunder før strømkontakten settes inn igjen, samt dobbeltsjekke at alle kabler sitter godt slik de skal i tv-boks, strøm, i tv samt om tv-boks er kablet med «TP»-kabel til ruter (hjemmesentral), eller om den er satt på trådløs internett-tilgang. Anbefaler alltid kabling av tv boks om mulig.

8. Telia har økt bemanningen på sin brukerstøtte, og beboere oppfordres til å ta kontakt med Telias brukerstøtte om det fremdeles er problemer med TV og/eller Wifi. Kundekonsulenter hos Telia har blant annet nå mulighet til at beboere via lenke som mottas i SMS, filme fra sin mobiltelefon oppkobling av utstyret i leiligheten, slik at kundekonsulenten lettere kan se mulige årsaken til problemene

Skulle ingen av de overstående tiltakene løse utfordringene, så ønsker Styret å bli varslet. Meldt da dette på epost til styret@skanbo.no eller legger en skriftlig beskjed i styrets postkasse i nr. 22. Beskriv feilen så godt som mulig, oppgi tidspunktet/ene, samt navn, adresse, tlf.nr.