976 89 227 styret@skanbo.no

GJENNOMGANG AV SKOGEN I BORETTSLAGET
Styret får en del henvendelser fra enkelte beboere som ønsker om å felle trær som skygger for sol, og utsikt. Styret har derfor bestemt seg for å be en Arborist ta en gjennomgang av hele skogområdet til borettslaget for å utarbeide en vedlikeholdsplan for skogområdet vårt.

IKKE SLIPP UVEDKOMMENDE INN I OPPGANGEN
Vi har stadig hendelser med ukjente mennesker, som blir sluppet inn i oppgangen. Vær så snill, ikke slipp inn noen som bare ber om å få komme inn. Besøkende som ønsker å komme inn i oppgangen skal enten være en man kjenner eller ha en oppgave som er varslet.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Vi minner om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

LUFTING AV HUNDER OG KATTER INNE I BORETTSLAGET / NETTING OVER SANDKASSENE
Styret får dessverre, stadig tilbakemeldinger om lufting av både hunder og katter inne på vårt område.
I følge husordensreglene er dette ikke tillatt. Vi ber dere ta hensyn til dette.
Borettslaget har satt opp nett over sandkassene for å unngå at frittgående katter bruker dette som toalett. Dersom nettingen ikke blir trukket på plass etter bruk, vurderer styret å fjerne sandkassene, (et HMS tiltak).

SØPPEL OG INNPAKKING
I sommervarmen er det fint om vi pakker søppel/matavfall godt inn for å unngå vond lukt i oppgangene. Rekeskall etc. bør puttes i fryser, og legges i avfallscontainer i løpet av mandagen, da vi har tømming hver tirsdag. Se også hjemmesidene våre: http://www.skanbo.no/avfall-2/

BILKJØRING INNE I BORETTSLAGET
Vi ser til stadighet at enkelte kjører mye, og ofte inne i borettslaget, samt at enkelte kjører langt fortere enn i gangfart. Nå om sommeren med fint vær er det mange barn ute og leker. Vi ber alle ta hensyn og vurdere om det er nødvendig å kjøre inn i borettslaget.

BALKONGFRONTER / GLASS KJØKKENSIDE SKT. 11 – 31
26. juni 2020 gikk vi en befaring på kjøkkenside fra Skt. 11-31. Det vi oppdaget er at det på enkelte glass på frontene, har oppstått delaminering (luft imellom glass). Vi tok deretter kontakt med Lumon AS og reklamerte på dette, da vi mener dette er reklamasjon, noe også Lumon langt på vei erkjente. Siden omfanget er så stort, ville fabrikksjef og produktsjef som er lokalisert ved Lumon sitt hovedkontor i Finland, være med på befaring før de tar en endelig avgjørelse på om de kun skifter de glass hvor delaminering har oppstått, eller om de skifter samtlige glass på alle fronter mellom 11 og 31 som vi har bedt om, og reklamert på.
På grunn av den pågående pandemien med reiserestriksjoner, har ikke befaring med fabrikken blitt utført, og saken står så langt på vent. Vi håper at det etter ferien, og med åpne grenser kan bli utført befaring, slik at utbedring kan skje.
Da vil vi samtidig sjekke dette med avrenning/lekkasje fra balkong over.

HÆRVERK
Vi har oppdaget hærverk i forbindelse med beplantning ved rundkjøringen, vi vil informere om at vi har fått på plass nytt kamera ved garasjen.

DET ER GRILLTID IGJEN!
Vi minner om at kun elektrisk- og/eller gassgrill er tillatt brukt i tilknytning til leilighetene. Ta hensyn til naboene og hold grillen ren. Stekeos og røyk fra grillen vil kunne sjenere naboene.
Alle vil gjerne være ute og nyte årstiden, la oss gjøre det på en slik måte at alle trives.

Ellers går alt sin vante gang i Skansen borettslag, og styret ønsker alle beboere en riktig god sommer.

Med vennlig hilsen

Styret