976 89 227 styret@skanbo.no

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021
Styret mottok ingen forslag fra beboere.
Styret arbeider med årsmeldingen og regnskapet for 2020, og forslag til budsjett 2021.
Valgkomitéen har sendt sitt forslag til forretningsfører.
Det aller meste tyder på at også årets generalforsamling vil bli digital, og utsendelse av innkallingen vil bli både med vanlig trykt hefte og elektronisk melding med vedlegg.

VIBBO
Styret anbefaler beboere som ikke har oppdatert kontaktinformasjonskanalen Vibbo å knytte seg til denne. Generalforsamlinger og sentral informasjon blir distribuert via Vibbo.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Dette møtet ble avsluttet lørdag 27. februar.
Styrets forslag, et nytt rammelån, kr 20 mill., ble vedtatt med 71 stemmer for, 11 mot og 12 blanke.
Søknad blir snarest sendt til OBOS banken.

GARASJEREHABILITERINGEN
Del 2 av rehabiliteringen er påbegynt.
FØLG MED PÅ KOMMENDE BESKJEDER OM PARKERING OG INN-/UTKJØRINGER.

TELIA
Utskiftingen av hjemmesentralen under den nye avtalen er kommet godt i gang, og senere vil utlevering av ny TV-boks komme. Styret har fått rapporter om at noen beboere har ustabilitet med det nye utstyret, og uregelmessigheter anbefales varslet til Telia kundeservice (tlf.nr. 2190 6050).
Styret er i kontakt med Telia for å innhente rapporter om feilmeldinger fra vårt borettslag.