976 89 227 styret@skanbo.no

Nedre plan del 2 av rehabiliteringen er ferdig fredag 4. juni. Fra kl: 15.00 denne fredagen kan alle som frem til nå har hatt uteparkering, benytte sine opprinnelige p-plasser i garasje.
Vi ber da alle som har p-plass i nedre plan flytte sine biler tilbake på sine faste plasser i garasjen.

Dette gjelder også for MC. Det er nå merket opp totalt 7 stk. MC plasser på nedre plan.
Disse kan nå benyttes.

Øvre plan blir ikke ferdig før fredag 18. juni.

Når øvre plan er ferdig 18. juni, vil det ikke være tillatt med ute parkering inne i borettslaget, før vi starter opp neste runde, som er 2. august 2021.
Mere info om oppstart del 3 vil komme nærmere start dato.

Fra mandag 21. juni gjeninnføres ordinær parkeringskontroll, og våre interne parkeringsbestemmelser er gjeldende. Disse står i våre husordensregler, som ligger ute på vår hjemmeside skanbo.no

På ballplassen står det en u-registrert bil, type Nissan Leaf. Vi ber eier av denne bilen kontakte styret, på tel: 976 89 227 eller E-post: styret@skanbo.no

Ellers vil bilen bli fjernet/borttauet.

Fra uke 25, mandag 21 juni vil Viking Entreprenør AS avvikle sommer ferie. Arbeidene i den siste delen som vil gå under 13-11 vil ikke starte før uke 31, mandag 2. august.
Ferdigdato for garasje prosjektet er satt til fredag 29. oktober.

Spørsmål som gjelder garasje rehabiliteringen kan sendes på E-post til styret: rehab@skanbo.no