976 89 227 styret@skanbo.no

Navneskilt til postkasser og ringeklokker bestilles via epost til post@laffen.no eller ved personlig oppmøte på vaktmesterkontoret onsdag og fredag mellom kl 12.00 og 13.00.

Navne-/postkasseskilt kan maks inneholde 5 linjer. Den første linjen er forbeholdt leilighetsnr.

Ifølge postens regler skal alle husstandens medlemmer være oppført på skiltet.