976 89 227 styret@skanbo.no

Tidspunkt for avhenting av avfall i Skansen terrasse:
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/nar-hentes-avfallet/?sid=&street=skansen+terrasse#gref

Slik melder du fra om manglende henting av avfall
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/meld-fra-om-manglende-henting/

 

Se etter at søppelet er så tørt som mulig. Det er strengt forbudt å kaste ildsfarlig-, selvantennelig avfall eller brennende ting, som f.eks. sigarettstumper i søppelsjakten.

Papir og kartong skal kastes i de utplasserte papir-containerne.
Endring fra 10.juli 2017: Papir legges i merkede papirkonteinere inne i oppgangens søppelrom.
Fra og med denne dato vil inngangsnøkkelen til oppgangen passe i dørene til søppelrommet.

  • Alt papir skal legges i papirkonteineren, ikke noe skal settes på gulvet ved siden av eller legges i konteinerne for rest- mat og plastavfall.
  • All kartong må flatpakkes av plasshensyn.
  • Ekstra konteiner for kasting av papp, og til bruk hvis konteinerne med papir i søppelrommet blir fulle, er satt opp utenfor innkjøringen til garasjen, nedre plan.

Fra 10.juli 2017 blir det satt opp konteiner for kasting av glass og metall utenfor innkjøringen til garasjen. Heller ikke her skal det legges eller settes søppel ved siden av konteinerne.

Større gjenstander må beboerne selv bringe til offentlig søppel- eller fyllplass.

Farlig avfall kan leveres til miljøstasjoner og gjenbruksstasjoner