976 89 227 styret@skanbo.no

Vi har ryddet i den gamle vaktmesterboden, og den er nå klargjort til bruk som smørebu for ski og miniverksted for sykkelvedlikehold. Du må selv sørge for verktøy og utstyr som du trenger, men du vil i rommet finne sykkelstativ og smørestativ for ski. Tilgang til rommet, får du ved å kontakte styret. Du må betale kr 400,- i depositum for nøkkelen.
Inngang til rommet er rett nedenfor trappen fra Skansen terrasse 25, mot garasjen/lekeplassen.