976 89 227 styret@skanbo.no

Styret ønsker alle beboere et godt nytt år.

Styret har notert at feiringen av overgangen til det nye året, stort sett gikk stille og fredelig i vårt borettslag, men det var et unntak. Dette har styret tatt opp med de aktuelle beboerne, som har ryddet opp og beklaget.

AKTIVITETSROMMET
Det er jevnlig utleie av aktivitetsrommet i Skansen terrasse 24.
Styret har notert at rommet noen ganger har vært overbefolket. Med hensyn til personlig sikkerhet, utleiearealets egnethet, tilhørende utstyr og forholdet til nærmeste beboere, har styret vedtatt å begrense antallet personer i lokalet til 24 personer. Aktivitetsrommet er et alternativ til begrenset plass i leiligheten i borettslaget.

NEDSAGDE GREINER
som er samlet opp en del steder, vil bli kjørt bort i løpet av noen uker.

NY BENK
En ny fastmontert benk vil i løpet av våren bli satt opp i krysset nedenfor Skansen terrasse 18, en benk for tanker – utpusting og utsikt.

VALGKOMITÉEN
har begynt sitt arbeid med å få inn erstattere i ledige verv. Leder av komitéen er Lena Sæterli, Skansen terrasse 13 (lenasaeterli@gmail.com), som meget gjerne mottar henvendelser fra personer som kan tenke seg å stille som kandidat til tillitsverv i borettslaget.

TRIMROMMET
Fornyelse av avtalen for 2020 skjer i styrerommet mellom kl. 18-19 følgende dager: tirsdag 28. januar, mandag 3. februar og tirsdag 4. februar. Årsbeløpet for 2020 er uendret. kr 250.