976 89 227 styret@skanbo.no

Oppstart er etter siste byggemøte avtalt til uke 42, mandag 12. oktober 2020. Viking Entreprenør AS har beregnet ca. 100 arbeidsdager på prosjektet. Sluttdato er estimert til slutten av mars 2021.

Dette rehabiliteringsprosjektet har et budsjett på noe over kr 5 millioner, og finansieringen er dels vår egen oppsparing og dels egne innsparinger. Rehabiliteringen er høyst nødvendig og omfatter utbedring/reparasjon av armering og betong i gulv øvre plan/ tak nedre plan. Dette vil foregå parallelt i begge etasjene.


Det vil også bli utbedring av gulvet på nedre plan, samt maling av vegger.

Vi starter på øvre og nedre plan for p-plassene under nr. 23 – 19 (til kulvert (tunell)). Alle som har lagret dekk, takbokser etc. på sine plasser må fjerne dette innen 11. oktober 2020. Oppheng for dekk og takbokser må også fjernes, pga. det avsluttende malearbeidet. De som har ladeboks for el-bil, trenger ikke demontere disse.
Motorsykler som står parkert i selve kulverten, må også fjernes under den første fasen.

Det vil bli etablert parkeringer på ballplassene bak nr. 27-31 og mellom nr. 22 og 24, og på oppmerkete steder i boområdet og på andre deler av vår eiendom. Gjesteparkeringen kan brukes. Det vil til tider bli trangt, så vi oppfordrer alle å parkere fornuftig og følge instruksene, slik at alle uteparkerende får plass. Oppfølgende informasjon kommer i begynnelsen av oktober.

De p-plassene som i hver fase ikke renoveres kan brukes, men nedstøving må påregnes. Inn-/utkjøring for disse bileierne frem til kl. 8.30 og etter kl. 16 forventes kunne skje som normalt. De som kan parkere inne, men som på kort varsel må ut av garasjen mellom kl. 8.30 og 16, må varsle byggelederen for å komme ut. I utgangspunktet er garasjene fra 12. oktober 2020 til påsken 2021 en arbeidsplass, og transport av byggematerialer og fjerning av pigget betong har prioritet.

Det vil være en del støy på dagtid under rehabiliteringen. Det vil bli en del støv i garasjen under rehabiliteringen. Mer info vil komme, når endelig fremdriftsplan fra entreprenøren foreligger. Den skal være klar til 23. september.

Eventuelle spørsmål kan sendes på E-post:rehab@skanbo.no