976 89 227 styret@skanbo.no

ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2023

Til andelseierne i Skansen borettslag ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2023 Våre vedtekter pkt. 9-2 (1) sier: Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni, og tilsvarende fra pkt. 9-3 (1): Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle...

Info – januar 2023

Styret ønsker alle beboere et godt nytt år. TRIMROMMET OG SYKKEL-/SMØREBODEN Fornyelse av avtalen for 2023 skjer i styrerommet onsdag 1.februar og torsdag 2.februar mellom kl. 18-19. Årsbeløpet for 2023 er uendret kr 250 for hvert av rommene. GENERALFORSAMLINGEN 2023...

Info – desember 2022

VENTILASJON I LEILIGHETEN Ventilasjonsspaltene i vinduene og avtrekkslukene i våtrommene og på kjøkkenet, skal være åpne hele året. Vårt ventilasjonssystem har avtrekksvifter. Stengte luftspalter og/eller avtrekksluker, skaper ustabilitet og undertrykk i andre...

Info – november 2022

HUSLEIEØKNING Fra 1. januar 2023 øker felleskostnadene med 3%, og prisen på kabel-tv-bredbånd blir regulert. Bakgrunnen for økningen av fellesutgiftene er: 1) Renten på våre felleslån forventes å ligge på i gjennomsnitt 5% p.a. i 2023, som er mer en dobling fra...

Info – september 2022

SKANSEN BORETTSLAG 40 ÅR Arrangementet lørdag 3.september 2022 var vellykket. Rundt 120 personer var innom grillplassen hvor det var grilling av pølser, saft, ansiktsmaling, ballongfigurer, kaffe, badminton, dødball og ringspill. Arrangementskomitéen hadde fått...

Info – sommeren 2022

SAMMENSLÅING AV LÅN, HUSLEIEN INNTIL VIDERE UENDRET Styret fikk rett etter pinse innvilget sammenslåing av våre tre lån i OBOS-banken. Det nye lånet er på kr 121.053.982; rentesats ved sammenslåingen: 1,9% p.a.; løpetid: 29 år og 6 måneder. De månedlige avdragene blir...