976 89 227 styret@skanbo.no

Info – april 2023

GENERALFORSAMLING Torsdag 4. mai 2023 i Bakås’ skoles Aula, inngang fra Dragonstien. Innkallingen blir distribuert i slutten av april. Velkommen. DUGNAD Årets dugnad er torsdag 27. april, fra kl. 17. Vaktmester kjøper inn blomsterjord og bark, og utplasserer...

Info – februar 2023

GENERALFORSAMLINGEN Avholdes torsdag 4. mai 2023 i Bakås’ skoles Aula. Inngang fra Dragonstien. Frist for innsendelse av forslag til generalforsamlingen er fredag 24. februar. Se Info januar 2023, for mere informasjon. TELIA Styret hadde mandag 6. februar møte med...

ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2023

Til andelseierne i Skansen borettslag ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2023 Våre vedtekter pkt. 9-2 (1) sier: Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni, og tilsvarende fra pkt. 9-3 (1): Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle...

Info – januar 2023

Styret ønsker alle beboere et godt nytt år. TRIMROMMET OG SYKKEL-/SMØREBODEN Fornyelse av avtalen for 2023 skjer i styrerommet onsdag 1.februar og torsdag 2.februar mellom kl. 18-19. Årsbeløpet for 2023 er uendret kr 250 for hvert av rommene. GENERALFORSAMLINGEN 2023...

Info – desember 2022

VENTILASJON I LEILIGHETEN Ventilasjonsspaltene i vinduene og avtrekkslukene i våtrommene og på kjøkkenet, skal være åpne hele året. Vårt ventilasjonssystem har avtrekksvifter. Stengte luftspalter og/eller avtrekksluker, skaper ustabilitet og undertrykk i andre...