976 89 227 styret@skanbo.no

Info – september 2022

SKANSEN BORETTSLAG 40 ÅR Arrangementet lørdag 3.september 2022 var vellykket. Rundt 120 personer var innom grillplassen hvor det var grilling av pølser, saft, ansiktsmaling, ballongfigurer, kaffe, badminton, dødball og ringspill. Arrangementskomitéen hadde fått...

Info – sommeren 2022

SAMMENSLÅING AV LÅN, HUSLEIEN INNTIL VIDERE UENDRET Styret fikk rett etter pinse innvilget sammenslåing av våre tre lån i OBOS-banken. Det nye lånet er på kr 121.053.982; rentesats ved sammenslåingen: 1,9% p.a.; løpetid: 29 år og 6 måneder. De månedlige avdragene blir...

Info – Mai 2022

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 Årets generalforsamling ble holdt i Ellingsrud kirke tirsdag 2. mai fra kl. 18.30. Til stede var 27 andelseiere og en andelseier var representert med fullmakt. Årsrapporten og årsregnskapet fra styret ble godkjent, og det samme ble...

Info – Mars 2022

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 Det kom ingen beboerforslag til generalforsamlingen. Årets generalforsamling blir holdt i Ellingsrud kirke tirsdag 2. mai kl. 18.30. Innkallingen deles ut rett over påske, og i tillegg sendes innkalling med e-post og vedlegg....

ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2022

Til andelseierne i Skansen borettslag ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2022 Våre vedtekter pkt. 9-2 (1) sier: Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni, og tilsvarende fra pkt. 9-3 (1): Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle...