976 89 227 styret@skanbo.no

Hovedrehabiliteringen for terrasser 11-31 er nå ferdig utført. Det gjenstår noen arbeider som sparkling og maling av gavelvegger, og reparering av gjerder.

Malingsarbeider har allerede startet, og snekker vil starte opp 28.04.20 med utbedringer av gjerder på bakside av 27-31.

Entreprenør vil starte demontering av stillas, og disse arbeidene er beregnet til å ta ca. 2 uker.

Entreprenøren vil også starte utbedring av innkomne reklamasjoner i tiden fremover, og vil ta direkte kontakt med de leiligheter som er berørt av dette. De vil følge råd fra FHI vedr. Covid-19 virus, som gjelder utbedringer. De skal bruke blåsokker, hansker, samt bruke desinfiserende vaskemiddel etter besøk.

Det er ikke avtalt noen ferdigdato for utbedring av reklamasjonsarbeider, og det er grunnet utfordringer med Covid-19 virus.

OBOS Prosjekt AS og Viking Entreprenør AS følger til enhver tid gitte anbefalinger fra Regjering og FHI.