976 89 227 styret@skanbo.no

Vi har tidligere informert om store skader i garasjedekke øvre plan. Og jo mer vi pigger, jo mer skade på armeringen finner vi.
Derfor er ikke arbeidet med pigging avsluttet så langt, og hvor lenge de skal pigge fremover er noe usikkert, men vi ser lys i tunnelen og regner med mye er gjort i løpet av de nærmeste dagene, eller tidlig neste uke.

Vi fikk i bygge møte 19.11.20 varsel om endring i fremdriftsplanen. Endringer er følgende:
• Øvre plan ferdig som avtalt til 18. desember 2020.
• Nedre plan blir ikke ferdig stilt før i slutten av februar 2021.
Årsak til dette er at det står mange støtter på nedre plan, som støtter opp dekke på øvre plan. Disse kan ikke fjernes før dekket er ferdig herdet. Herdetid er oppgitt til 21 dager. Etter at herdetid er over fjernes støttene, og det arbeidet som ikke har blitt utført på nedre plan, grunnet støtter, utføres så. Støttene hindrer også videre arbeide i nedre plan. Det som er gjort så langt i nedre plan, er litt pigging i tak, osv.

Vi har ikke fått fullstendig oversikt over kostnader for hele prosjektet, men del 1 som de arbeider på nå, er beregnet til å koste i overkant av 4 mill.

Arbeidet starter opp etter jul, 17. januar 2021. Opprinnelig fremdrift var oppstart 4. januar, men på grunn av karantene restriksjoner går arbeiderne som har vært på juleferie, rett i 10 dagers karantene ved retur til Norge. De ankommer Norge 4. januar 2021.

Det som nå gjenstår på øvre plan, er følgende:
• Reparere/sveise inn ny armering.
• Rengjøring og forberede oppbygging av nytt dekke.
• Støpe arbeider/malearbeider før juleferie 18. desember.

Styret er fullt ut klar over hvilke påkjenninger dette arbeidet er for våre beboere i 11-23, og særlig de i 19-23 pr. dags dato.

Vi vet ikke hvordan dekket er videre nedover på del 2 (17-15) før disse arbeidene starter opp etter nyttår.

Lenke til rapporten fra Rådgivende ingeniør, finnes nedenfor som vedlegg til dette infoskrivet.

Styret har tett oppfølging med entreprenøren i samarbeide med OBOS prosjekt, og vi har ukentlige byggemøter på dette prosjektet frem mot avslutting før juleferie.

Vi har observert en del biler som står parkert inne i borettslaget, og da uten p-bevis utstedt fra styret. Biler som ikke har dette p-kortet de fikk i forbindelse med rehabilitering, skal ikke stå inne i borettslaget, men benytte sine p-plasser som vanlig.
Styret vil skjerpe parkeringskontrollen fremover, og kontrollavgift pålydende 600,- kan bli utstedt til den enkelte.
Vi ser også at enkelte kjører fort inne i på borettslagets område, og ber dere senke fart, og ta hensyn til små og store gående/fotgjengere.

Lenke til rapport fra Rådgivende ingeniør:

http://www.skanbo.no/wp-content/uploads/2020/11/Rapport-13.11.20.pdf/.