976 89 227 styret@skanbo.no

Under siste byggemøte 26.11.2020 fikk vi dessverre mer dårlig nytt.

Vi fikk tidligere denne uken melding om at piggearbeider var over, men dessverre viser det seg å ikke stemme.
Det er funnet flere graverende skader på dekke. Mye armering er borte pga. rust, samt at det nå er funnet mangler helt tilbake den gang blokkene ble bygget. Derfor vil det fortsatt være piggearbeider i garasjen i tiden fremover.

Manglene går på manglende armering, og for stor avstand mellom lagt armering. Med andre ord, de som la armering har slurvet under dette arbeidet.

Dette gjør igjen at garasje rehabiliteringen del 1, som ble annonsert ferdig 18.12.20, ikke blir ferdig som avtalt. Ferdig dato er nå satt til 26. februar 2021.
Dette igjen medfører at rehabiliteringen på del 2, mellom 17 og 15 ikke starter opp før 1. mars 2021. Viking entreprenør håper og få utført mest mulig piggearbeider neste uke, slik at de kan få støpt dekke på øvre plan, samt tak i nedre plan før juleferien starter 18. desember.
Når arbeiderne returnerer etter juleferie, og starter opp 17. januar 2021, er støp ferdig herdet.

Dette er et vanskelig prosjekt å følge opp, samt å få informert beboere om omfanget, og fremdriften, da den endrer seg hele tiden.

Styret vil derfor invitere beboere som har anledning til å møte i garasjen
torsdag 3. desember 2020 kl: 18.00. Oppmøte ved julegrana i borettslaget.
Til stede vil det være representanter fra Viking Entreprenør og OBOS Prosjekt, samt Rådgivende Ingeniør Byggteknikk Gro Tangen Solberg, og styret.

Vi vil her prøve og gi et innblikk i arbeidet som har vært utført, og hvorfor det har vært så mye støyende arbeider.
På grunn av situasjonen vi er inne i, med tanke på Corona virus og restriksjoner, må vi ha en e-post med påmelding. Den må inneholde navn og telefonnummer på den som møter. Dette på grunn av eventuell smittesporing.

Vi ønsker primært beboere i 11-23 på dette møte, da det forklarer mye om hvorfor det støyer så fælt. Alle er selvfølgelig velkomne.

Påmelding sendes til rehab@skanbo.no
I headingen på e-posten skriv «deltakelse møte 3.12.20». I e-posten skrives navn og telefonnummer på den som deltar.

Vedlagt her er noen bilder som viser situasjonen, og nedenfor bildene også noe informasjon fra forskrift om støyende arbeid.

Styret har hatt en god dialog med Rådgivende Ingeniør Bygg, Gro Tangen Solberg, og hun har kommet med følgende informasjon til oss, om hva som kunne bli konsekvensen av skadene i garasjeanlegget om vi ikke hadde gjort det vi gjør nå. Det er funnet store skader i dekke på kritiske områder i garasjedekket. Om arbeide med utbedringer ikke hadde startet umiddelbart er det stor mulighet for at deler av dekke ville komme til å falle ned, med de følger det ville hatt. Hadde det skjedd, ville vi fått større følgeskader.Blant annet skader på materiell (biler) men det kunne også ha forårsaket personskader.

Styret har fått spørsmål om støynivå også videre, og hva forskrifter for denne type arbeider sier om slikt arbeide. Vi har fått følgende tilbakemeldinger fra Viking Entreprenør AS:

Høyeste tillatte desibel grense (dB) er 85.
85 (Gjelder normert ekvivalentnivå = middelverdi i dB av det varierende lydtrykknivå en person utsettes for på arbeidsplassen i løpet av en åtte timers arbeidsdag).
Avbøtende tiltak Med grunnlag i planlagte støyberegninger for anleggsstøy bør det planlegges hvordan man kan unngå støy fra anlegget som overskrider grensene i T-1442/2016 (se Tabell 1, Tabell 2 og Tabell 3). Det er flere mulige tiltak som kan gjøres for å unngå overskridelser: • Begrensninger i driftstid på støyende aktiviteter. Støyende arbeid kan ikke utføres på natt (kl. 23:00–07:00) hvis det ikke er tvingende nødvendig. Støyende aktiviteter på kveldstid (kl. 19:00–23:00) bør også unngås. • Sette krav til støysvakt utstyr og metoder. • Opplæring av personell til bruk av maskinelt utstyr på en måte som genererer minst mulig støy til omgivelser.