976 89 227 styret@skanbo.no

Info garasjerehabilitering 2.12.2021

GARASJE PÅ ØVRE PLAN Garasjen på øvre plan åpner for parkering i morgen, fredag 3.12.21. Innkjøring fra Kl. 17.00. Det vil da bli slutt på all uteparkering i borettslaget, og våre retningslinjer for parkering i Skansen Borettslag er da gjeldende igjen....

Info rehabilitering garasjer 11.11.2021

Garasje på Nedre plan Garasjen på nedre plan åpner for parkering i dag torsdag 11.11.2021, fra kl. 16.30. Fint om de som parkerer i del 3, under Skansen Terrasse 11 til 13, parkerer litt ut fra veggen bak bilen. Dette fordi det skal kjernebores og etableres sluk, og...

Info garasjerehabilitering 5.11.2021

Det ble i byggemøte 3. november varslet om forsinkelser på øvre plan. Årsak til dette er flere ting, blant annet at vi må bytte leverandør av betong, for å få den kvaliteten som dekke på del 3 i øvre plan trenger, samt porøs/dårlig betongkvalitet på det som ligger der...

Info Rehabilitering garasjer 20.9.2021

Det ble i siste byggemøte 15.9.21, varslet ytterligere forsinkelse på fremdriften. Ferdigstillelse av garasjerehabiliteringen er nå satt til 26. november, og det gjelder for både øvre og nedre plan. Årsak til dette er betydelige skader i enkelte båser, hvor det har...

Info Rehabilitering garasjer 19.8.2021

Det vil lørdag 21.8.2021 foregå arbeider i garasjen. Det arbeidet som skal utføres er utkjøring av det som til nå er pigget opp. Dette skal ut av garasje, og i container for bortkjøring. Arbeider lørdag vil foregå mellom Kl: 09.00 og 15.00. NB! Ingen støyende arbeide...