976 89 227 styret@skanbo.no

Info Rehabilitering garasjer 5.5.2021

Nedre plan vil fra mandag 10. mai være stengt for all ut/innkjøring fra/til den indre del under 23-19. Da starter Viking Entreprenør AS arbeidet med å fjerne gammel asfalt, og justering/utbedring av underlaget før ny asfalt og merking kommer på plass. Biler som står...

Info Rehabilitering garasjer 13.4.2021

På grunn av større skadeomfang en først beregnet i garasje del 2, mellom 17 og 19, er arbeidene forsinket. Vi informerte ved oppstart at arbeidene skulle være ferdige 23. april. Det skjer dessverre ikke. Under piggearbeider som har blitt gjort frem til nå, er det...

Info Rehabilitering garasjer 25.3.2021

I infoskrivet som ble sendt ut tirsdag ettermiddag 23. mars, informerte vi om pågående arbeider i garasjen i påskeuken mandag 29.3. til onsdag 31.3.21, og at arbeidet som skal gjøres denne uken er følgende: Sveising og montering av armeringsjern, samt montering av...

Info Rehabilitering garasjer 23.3.2021

Vi er kommet godt i gang i garasjerehabilitering del 2 som går mellom 17 og 15. Fresing av selve dekket er ferdig, og arbeidet med oppigging av skader som er funnet, er i gang. Nå arbeides det på øvre plan med å avdekke skader og omfang. Så langt er det til dels store...