976 89 227 styret@skanbo.no

Info 2 – april 2024

MISFARVET VANN Flere har oppdaget at vannet vårt kan ha en svakt gulbrun farve. Oslo kommune – Vann og avløpsetaten har informert om dette på sine hjemmesider Mulig svak farge, lukt og smak på vannet i Oslo På grunn av vedlikeholdsarbeider ved Oset...

Info – april 2024

GENERALFORSAMLINGEN Mandag 6. mai 2023 i Bakås skoles Aula; inngang fra Dragonstien. Innkallingen blir distribuert i slutten av april. Velkommen. DUGNAD & KOMPRIMATORBIL (se oppslag fra Laffen på oppslagstavlen) Årets dugnad er torsdag 25. april, fra kl. 17....

ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2024

Til: andelseierne i Skansen borettslag Fra våre vedtekter pkt. 9-2 (1): «Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni»; og tilsvarende fra pkt. 9-3 (1): «Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og...

Info – desember 2023

RAKETTER PÅ NYTTÅRSAFTEN Våre husordensregler (punkt 13) sier at det ikke er tillatt å skyte opp raketter i borettslaget. Dette gjelder hele året, og i hele borettslaget. VENTILASJON I LEILIGHETEN Ventilasjonsspaltene i vinduene og avtrekkslukene i våtrommene og på...