976 89 227 styret@skanbo.no

Info – januar 2022

Styret ønsker alle beboere et godt nytt år. TRIMROMMET OG SYKKEL-/SMØREBODEN. Fornyelse av avtalen for 2022 skjer i styrerommet tirsdag 18. og onsdag 19. januar mellom kl. 18-19. Årsbeløpet for 2022 er uendret, kr 250. Apparatene er kontrollert og reparert....

Info – desember 2021

PARKERING OG KJØRING I BOLIGOMRÅDET Parkeringskontroll etter husordensreglenes pkt. 16 er gjenopptatt. For de aller fleste leilighetene er det anvist én parkingsplass, – og denne er i den rehabiliterte garasjen, og for fem leiligheter er det anviste plasser på...

Info garasjerehabilitering 2.12.2021

GARASJE PÅ ØVRE PLAN Garasjen på øvre plan åpner for parkering i morgen, fredag 3.12.21. Innkjøring fra Kl. 17.00. Det vil da bli slutt på all uteparkering i borettslaget, og våre retningslinjer for parkering i Skansen Borettslag er da gjeldende igjen....

Info rehabilitering garasjer 11.11.2021

Garasje på Nedre plan Garasjen på nedre plan åpner for parkering i dag torsdag 11.11.2021, fra kl. 16.30. Fint om de som parkerer i del 3, under Skansen Terrasse 11 til 13, parkerer litt ut fra veggen bak bilen. Dette fordi det skal kjernebores og etableres sluk, og...