976 89 227 styret@skanbo.no

Info – Mai 2022

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 Årets generalforsamling ble holdt i Ellingsrud kirke tirsdag 2. mai fra kl. 18.30. Til stede var 27 andelseiere og en andelseier var representert med fullmakt. Årsrapporten og årsregnskapet fra styret ble godkjent, og det samme ble...

Info – Mars 2022

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 Det kom ingen beboerforslag til generalforsamlingen. Årets generalforsamling blir holdt i Ellingsrud kirke tirsdag 2. mai kl. 18.30. Innkallingen deles ut rett over påske, og i tillegg sendes innkalling med e-post og vedlegg....

ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2022

Til andelseierne i Skansen borettslag ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2022 Våre vedtekter pkt. 9-2 (1) sier: Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni, og tilsvarende fra pkt. 9-3 (1): Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle...

Info – januar 2022

Styret ønsker alle beboere et godt nytt år. TRIMROMMET OG SYKKEL-/SMØREBODEN. Fornyelse av avtalen for 2022 skjer i styrerommet tirsdag 18. og onsdag 19. januar mellom kl. 18-19. Årsbeløpet for 2022 er uendret, kr 250. Apparatene er kontrollert og reparert....