976 89 227 styret@skanbo.no

Vi er nå stort sett ferdige med hovedrehabiliteringen av terrassene 11 – 31. Det gjenstår noe utbedring av mindre reklamasjoner, som vil tas fortløpende.

Vi har støtt på utfordringer med etablering av rømningsveier mellom terrassene, og det jobbes nå med brannteknisk konsulent for å løse dette. OBOS Prosjekt og Viking Entreprenør AS, regner med at dette er på plass etter ferien.

Det jobbes nå med utbedring av garasjene, der det viser seg at i enkelte områder er det store skader på armeringen. Vi har hatt befaring med Byggeteknisk konsulent og det vil i løpet av sommeren bli utført en grundigere undersøkelse, for å kartlegge omfanget, slik at vi kan få en kostnad for utbedring. Pr. i dag anslår man at kostnadene vil ligge på ca. 3 mill. for utbedring.

Garasjeport på nedre plan er bestilt og satt i produksjon, og det er bekreftet ferdig dato for ny port 31.07.2020. Porten monteres så fort den ankommer Skansen. Ved montering av ny port, vil nedre plan bli stengt.
Vi vil informere om eksakt dag/dato for montering i eget skriv,samt oppslag på alle inngangsdører til garasje.

Styret ønsker alle en riktig god sommer.

Hilsen Styret