976 89 227 styret@skanbo.no

Arbeidstider på stillaser vil foregå mandag – fredag fra Kl: 07.00 – 18.00, og støyende arbeider vil skje mellom Kl: 08.00 og 15.00.

Lørdager vil det foregå arbeide i stillaser mellom Kl: 09.00 og 15.00. Men ikke støyende arbeider på lørdager.
Det må regnes med arbeide på stillaser/terrasser alle lørdager i perioden. Det kan komme avvik, og mindre justeringer.

Søndager ingen arbeider.

Arbeidet med å etablere stillaser fra 31 – 25 er godt i gang, og de regner med å starte selve arbeidet med terrasser, og da støyende arbeider i uke 36/37.

NB ved arbeider som skaper mye støv, kan det være smart at den enkelte lukker ventilasjonsspalter som er over vinduer.
Entreprenør vil stenge til luft fra utsiden ved disse arbeidene.

Hilsen Styret