976 89 227 styret@skanbo.no

ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2024

Til: andelseierne i Skansen borettslag Fra våre vedtekter pkt. 9-2 (1): «Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni»; og tilsvarende fra pkt. 9-3 (1): «Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og...