976 89 227 styret@skanbo.no

BEBOERE I SKANSEN TERRASSE.

Nå nærmer tiden seg for at valgkomiteen må ha ferdigstilt et forslag på representanter til borettslagets styre, som skal velges på generalforsamlingen i vår.

Styret i borettslaget har en viktig oppgave. Det skal sørge for at boligmassen og utearealene våre beholdes i en god forfatning, holde orden på økonomien og sørge for at forholdene legges best mulig til rette, slik at vi som beboere skal ha et så trygt og godt bomiljø som mulig.

Har du som beboer lyst til å bidra i dette viktige arbeidet?

Det kreves ingen spesiell kompetanse for å være styrerepresentant. Det viktigste er at du er interessert og er villig til å bruke noe tid på dette arbeidet.

For borettslaget er det selvfølgelig ønskelig at styret er sammensatt av representanter med forskjellig kompetanse, som for eksempel økonomisk, byggteknisk og digital, men ingen betingelse for at du melder din interesse til valgkomiteen.

Har du ikke lyst eller anledning på nåværende tidspunkt, vet du kanskje om noen som vi i valgkomiteen kan kontakte?

Det er bare å kontakte én av oss i valgkomiteen, som består av følgende personer, innen onsdag 17. februar:

Tina Myhre, Sk.T 22,            mobil: 402 88 055       e-mail: tina@sporrong.no 

Jan Erik Wold, Sk.T 31,       tlf. 22 21 20 37               e-mail: an-bett@online.no

Aud Ihler, Sk.T. 18,               tlf. 22 30 42 16, mob: 957 86 023    e-mail: aud.ihler@gmail.com

Double negatives are always ungrammatical when two negatives are buyessay.net review used to communicate a negative, then the usage is ungrammatical