976 89 227 styret@skanbo.no

REHABILITERINGEN – UTBEDRING ETTER 1 ÅRS BEFARINGEN

Reklamasjonsarbeidene etter 1-års befaringen ble ikke avsluttet som planlagt 15. september. Styret følger opp entreprenøren for å sikre at alle reklamasjonsarbeidene blir utført. Vi har purret entreprenøren og deres underleverandører på oppdatert oversikt som viser hva de har utført, hva som gjenstår og hvilke saker som eventuelt er avvist og hvorfor.

Noe av flassingen i taket på kjøkkenterrassene i terrasseblokkene har sin årsak i arbeider Consolvo har gjort. Noen steder er flassingen kommet uten at Consolvo har utført arbeider som kan være årsak til flassingen. Før Consolvo har gjort de utbedringene de skal vil borettslaget ikke gjøre noe med det gjenstående, noe som betyr at noe av disse arbeidene vil måtte gjenstå til våren.

Etter at det ble satt opp nye håndløpere på kjøkken terrassene har brystninger fått utbedrett sår etter fjerningen av de gamle håndløperne. Disse sårene er tettet og malt en gang. Der det er behov vil det bli malt et strøk til, men dette vil ikke bli gjort før til våren da vi ønsker at Consolvo skal være ferdig med alle sine reklamasjonsarbeider før borettslaget selv gjør noe mer på terrassene.

REHABILITERINGEN – INNGANGSPARTIENE UTVENDIG

Her gjenstår arbeidene for nr. 20. 22, 28, 24 og 18. Her er vi sikre på at nr. 20 og 22 blir ferdig før vinteren kommer, men blir det kaldt i november vil arbeidene med nr. 28, 24 og 18 ikke bli gjort før til våren. Rekkefølgen arbeidene blir gjort i er bestemt av tilstanden utenfor de ulike inngangspartiene.

REHABILITERINGEN – ØKONOMI

Rehabiliteringen er gjennomført innenfor de vedtatte økonomiske rammene og vil ikke resultere i behov for husleieøkning.

HUSLEIEØKNING FRA 1.1.2015

Det vil bli gjennomført en husleieøkning med virkning fra 1.1.2015. Med mindre det kommer betydelige økninger i de kommunale avgiftene vil økningen begrense seg til den prognostiserte utviklingen i konsumprisindeksen for 2015.

VI MINNER OM BORETTSLAGETS NYE HJEMMESIDE

Vår nye hjemmeside er nå i drift. Denne finnes på adressen: www.skanbo.no. Tilbakemeldinger og innspill til forbedringer mottas med takk.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE

Vi minner om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene er det viktig at denne reglen overholdes.

På alle lekeplassene er det også søppelkasser. Disse skal benyttes!
Vi har i det siste sett både voksne og barn som bare slipper søppelet rett ned på bakken – slik vil vi ikke ha det.

ADGANGSSYSTEMET TIL GARASJEN

Nøkkelbrikkene ser nå ut til å fungere som de skal. Styret jobber fortsatt med å finne nye døråpnere som kan brukes fra bilen.

VI FÅR KOMPRIMATORBIL TIL BORETTSLAGET ONSDAG 23. OKTOBER KL. 17 – 20. MER INFO KOMMER PÅ OPPSLAGSTAVLENE.