976 89 227 styret@skanbo.no

LUFTING AV HUNDER OG KATTER
I følge husordensregle skal hunder og katter ikke luftes på borettslagets område. Det er stadig enkelte som foretrekker lekeplassene og ballplassene eller skogen midt inne i borettslaget til lufting av husdyr. Dette er områder der barn leker og ingen synes det er hyggelig når katter eller hunder gjør sitt fornødne i disse områdene.
Styret anmoder alle eiere av hunder eller katter om å overholde reglene.

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Det er de siste dagene observert enkelte biler som holder en altfor høy fart inne i borettslaget. Vi ber beboerne om å hjelpe oss med å identifisere råkjørerne ved å notere registrerings- nummer når slikt skjer. Send melding med registreringsnummer og observasjonstidspunkt til styret, slik at vi kan få tatt tak i problemet med de som ikke respekterer reglene for kjøring i borettslaget.

Ta hensyn – kjør kun inn i borettslaget når det er nødvendig. Farten skal ikke overskride gangfart(5km/t).
Informer også dine gjester om dette.

SØPPEL OG ILLELUKTENDE AVFALL
Vi har fortsatt problemer med at søppelet blir for dårlig pakket inn i enkelte oppganger. Alt matavfall skal pakkes i grønn plastpose før det går i søppelsjakten. Matavfall som lukter veldig (eks. rekeskall) kan man f.eks pakke inn i avispapir, legge i fryseren og kaste når det nærmer seg søppelhenting (som regel på torsdager). Naboene dine kommer til å sette stor pris på dette.

GRILLFEST
Aktivitets-komitéen og styret, arrangerer grillfest for barna i borettslaget onsdag 26.august kl. 17.00 – 19.00. Det kommer egen informasjon som blir slått opp i oppgangene. 

REHABILITERING OG VEDLIKEHOLD AV BORETTSLAGETS BYGNINGSMASSE
BALKONGENE PÅ KJØKKENSIDEN AV TERRASSEBLOKKENE
Den 24. august blir disse arbeidene igangsatt i Skansen terrasse 25 – 31. Arbeidene forventes å pågå til 13. november. Detaljert informasjon om fremdrift og hva som skal gjøres er distribuert til beboerne i de berørte oppgangene.

Foreløpig planlegger vi med oppstart av tilsvarende arbeider i Skansen terrasse 19 – 23 ca. 1. april 2016, og Skansen terrasse 11 – 19 i slutten av august 2016. Detaljert info blir utarbeidet og distribuert til beboerne i god tid før arbeidene skal starte.

OM BRANN OG INNBRUDDSALARM I DEN ENKELTE LEILIGHET
Representanter for alarmselskapet Falck vil ringe på og be om å få presentere sitt tilbud til beboerne i Skansen.
Falck har kontaktaktet styret og kommet opp med, hva vi oppfatter som, et godt tilbud på boligalarm til beboerne i Skansen borettslag. Styret har ingen planer om å gjøre noe felles for hele borettslaget på dette området. Det er opp til den enkelte beboer å bestemme om de ønsker få tilbudet presentert, og eventuelt gjøre avtale om installasjon av alarmanlegg.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes. Plassen rundt lekeapparatet mellom nr. 13 – 15 og nr. 18 skal ikke benyttes til sykling. Området er ikke planlagt for denne bruken så syklene må holdes borte.

MOTORSYKKEL STJÅLET FRA GARASJEN
Vi minner alle på at det er nødvendig å være påpasselig med å slippe noen inn i oppganger eller garasje. Nylig ble en motorsykkel stjålet fra garasjeanlegget vårt

The bomb was estimated to have caused at least majesticpapers.com $652 million worth of damage