976 89 227 styret@skanbo.no

Til beboerne i Skansen terrasse 18, 20, 22, 24, 26 og 28

Om spyling av borettslagets avløpssystem og rensing av ventilasjonssystemet
Begge tiltakene krever tilgang til alle leilighetene i blokken, de vil derfor bli utført parallelt og for en blokk av gangen og da etter nedenstående fremdriftsplan.

OM SPYLING AV BORETTSLAGETS AVLØPSYSTEM
Styret har besluttet at alle avløp inne i den enkelte leilighet også skal spyles. Kostnadene for dette vil bli tatt på borettslagets vedlikeholdsbudsjett og dermed IKKE bli belastet den enkelte beboer.
På grunn av faren for tilbakeslag i rørene, og dermed skader i leilighetene må vi ha tilgang til alle leilighetene så lenge spyling pågår, dvs. hele den dagen.

Arbeidene i punktblokkene er så omfattende at det ikke er mulig å gjennomføre alle arbeidene i løpet av en dag. Arbeidene er derfor delt på 2 dager og gjennomføres i følgende rekkefølge:

Søyle 1 fra nederste til øverste etasje = Leilighetene til venstre når man kommer inn i oppgangen
Søyle 2 fra nederste til øverste etasje = Leilighetene nr.2 til venstre når man kommer inn i oppgangen
Søyle 3 fra nederste til øverste etasje = Leilighetene nr.3 til venstre når man kommer inn i oppgangen
Søyle 4 fra nederste til øverste etasje = Leilighetene nr.4 til venstre når man kommer inn i oppgangen

punkblokkene

 

Arbeidene utføres av: STAKE OG GRAVESERVICE AS

OM RENSING AV BORETTSLAGETS VENTILASJONSSYSTEM
Siden vi må ha samtidig tilgang til alle leilighetene i den enkelte oppgangen i forbindelse med spylingen av avløpsrørene, har vi valgt å rense ventilasjonssystemet samtidig. Alle kostnader i denne sammenhengen dekkes også over borettslagets vedlikeholds budsjett.
Det må ryddes rundt alle avtrekksåpninger i leiligheten slik at de som skal rense systemet kommer til alle steder.
Arbeidene utføres av: AKTIV VENTILASJONSRENS, Morten Otto Bunæs

VI MÅ HA TILGANG TIL ALLE LEILIGHETENE I OPPGANGEN hele den dagen det skal pågå arbeider i den enkelte oppgang.
Hvis man ikke selv kan være tilstede må man enten gjøre en avtale med en nabo eller ta kontakt med styret eller vaktmester på telefon eller e-post for avtale om når nøkkel kan leveres.

FREMDRIFTSPLAN FOR PUNKTBLOKKENE
Spylingen begynner alltid på det laveste planet i oppgangen og avsluttes alltid i øverste etasje.
Rensing av ventilasjonsanlegget vil vanligvis starte i øverste etasje.
Arbeidene vil normalt pågå til ca. kl. 16.00. men vil kunne bli strukket frem til kl. 19.00 ved behov.

Skansen terrasse 18, Søyle 1 – 3 Mandag 08.06.15 start  kl. 09.00
Skansen terrasse 18, Søyle 4       Tirsdag   09.06.15 start  kl. 08.00
Skansen terrasse 20, Søyle 1 – 3 Tirsdag  09.06.15 start  kl. 11.00
Skansen terrasse 20, Søyle 4        Onsdag 10.06.15 start  kl. 08.00
Skansen terrasse 22, Søyle 1 – 3 Torsdag  11.06.15 start  kl. 09.00
Skansen terrasse 22, Søyle 4        Fredag   12.06.15 start  kl. 08.00
Skansen terrasse 24, Søyle 1 – 3 Mandag 15.06.15 start  kl. 09.00
Skansen terrasse 24, Søyle 4       Tirsdag   16.06.15 start  kl. 08.00
Skansen terrasse 26, Søyle 1 – 3 Onsdag 17.06.15 start  kl. 11.00
Skansen terrasse 26, Søyle 4       Torsdag   18.06.15 start  kl. 08.00
Skansen terrasse 28, Søyle 1 – 3 Mandag 22.06.15 start  kl. 09.00
Skansen terrasse 28, Søyle 4       Tirsdag   23.06.15 start  kl. 08.00

Am donnerstag wollen sich die gewerkschaften und arbeitgeber zu tarifverhandlungen für den öffentlichen dienst der länder in potsdam wieder https://hausarbeithilfe.com/doktorarbeit-schreiben-lassen/ an einen tisch setzen