976 89 227 styret@skanbo.no

Til beboerne i Skansen terrasse nr. 11,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 og 31.

Om spyling av borettslagets avløpssystem og rensing av ventilasjonssystemet
Begge tiltakene krever tilgang til alle leilighetene i oppgangen, de vil derfor bli utført parallelt og for en oppgang av gangen, og da etter nedenstående fremdriftsplan.

OM SPYLING AV BORETTSLAGETS AVLØPSYSTEM
Styret har besluttet at alle avløp inne i den enkelte leilighet også skal spyles. Kostnadene for dette vil bli tatt på borettslagets vedlikeholdsbudsjett, og blir dermed IKKE belastet den enkelte beboer.
På grunn av faren for tilbakeslag i rørene og dermed skader i leilighetene, må vi ha tilgang til alle leilighetene så lenge spyling pågår, det vil si hele den dagen.
Arbeidene utføres av: STAKE OG GRAVESERVICE AS

OM RENSING AV BORETTSLAGETS VENTILASJONSSYSTEM
Siden vi må ha samtidig tilgang til alle leilighetene i den enkelte oppgangen i forbindelse med spylingen av avløpsrørene, har vi valgt å rense ventilasjonssystemet samtidig. Alle kostnader i denne sammenhengen dekkes også over borettslagets vedlikeholdsbudsjett.
Det må ryddes rundt alle avtrekksåpninger i leiligheten slik at de som skal rense systemet kommer til alle steder.
Arbeidene utføres av: Aktiv ventilasjonsrens, Morten Otto Bunæs

OM TILGANG TIL LEILIGHETENE

VI MÅ HA TILGANG TIL ALLE LEILIGHETENE I OPPGANGEN hele dagen det skal pågå arbeider i den enkelte oppgang. Hvis man ikke selv kan være tilstede, må man enten gjøre en avtale med en nabo eller ta kontakt med styret eller vaktmester på telefon eller e-post, for avtale om hvor og når nøkkel kan leveres.

FREMDRIFTSPLAN FOR TERRASSEBLOKKENE
Spylingen begynner alltid på det laveste planet i oppgangen og avsluttes alltid i øverste etasje.
Rensing av ventilasjonsanlegget vil vanligvis starte i øverste etasje.
Arbeidene vil normalt pågå til ca. kl. 16.00, men vil kunne bli strukket frem til kl. 19.00 ved behov.

Skansen terrasse 25, Mandag 18.05.15 start  kl. 09.00

Skansen terrasse 27, Tirsdag   19.05.15 start   kl. 08.00

Skansen terrasse 29, Onsdag  20.05,15 start  kl. 08.00

Skansen terrasse 31, Torsdag 21..05.15 start kl. 08.00

Skansen terrasse 19, Tirsdag  26.05.15 start  kl. 09.00

Skansen terrasse 21, Onsdag  27.05.15 start kl. 08.00

Skansen terrasse 23, Torsdag 28.05,15 start  kl. 08.00

Skansen terrasse 11, Mandag 01.06.15 start  kl. 09.00

Skansen terrasse 13, Tirsdag   02.06.15 start   kl. 08.00

Skansen terrasse 15, Onsdag  03.06,15 start  kl. 08.00

Skansen terrasse 17, Torsdag 04.06.15 start   kl. 08.00

The medium, proposed by https://essaydragon.com/ 19th century physicists, in which electromagnetic waves oscillated in