976 89 227 styret@skanbo.no

nissenmedsekkOM Å SLIPPE FOLK INN I OPPGANGENE
Det er viktig at folk som ringer på porttelefonen bare blir sluppet inn når dere vet hvem de er. Heller ikke folk som sier de er fra et firma, skal slippes inn uten at de er ventet. Vi får stadig melding fra bekymrede beboere som opplever at det blir ringt på døren til leiligheten av fremmede mennesker, uten at det har vært ringt på porttelefonen eller at de er ventet. 

 

VI MINNER OM BORETTSLAGETS HJEMMESIDE
Denne finnes på adressen: www.skanbo.no. Her kan man melde seg på for å få informasjon tilsendt på e-post. Hvis noen har fotografier fra borettslaget, som det kan være interessant å legge ut på hjemmesidene, vil styret gjerne ha beskjed. Send eventuelt bildene til styret@skanbo.no.

VI MINNER OM AKTIVITETSROMMET i NR 24 – DETTE KAN LEIES AV ALLE BEBOERE
Aktivitetsrommet er pent pusset opp og i god stand på alle måter. Prisen for leie er kr. 250,- pr døgn fra kl. 12.00 – 12.00 påfølgende dag. I tillegg betales det et depositum på kr. 600,- som tilbakebetales når rommet er rengjort og nøkkelen leveres tilbake.

BILKJØRING I BORETTSLAGET
Nå er det vinter og glatt! Vi oppfordrer igjen alle til å redusere kjøringen i borettslaget mest mulig, og når det er nødvendig å kjøre inn i borettslaget, må farten holdes nede – kjør i gangfart.

I GARASJEN HAR VI SØPPELKASSER – UTENFOR INGANGENE HAR VI ASKEBEGER
Enkelte beboere kaster sigarettstumper og papirsøppel rett på gulvet i garasjen og i trappegangene. Spesielt i trappegangene ned til garasjen er det til tider ille. Vi oppfordrer til å bruke både søppelkasser og askebeger. De fleste av beboerne synes ikke noe om denne forsøplingen. Minner om at det er røykeforbud både i garasje og trappeganger.

BRUK AV PAPIRKONTEINERNE
I disse skal det bare legges papir. At det legges for eksempel plast og isopor i konteinerne, medfører helt unødvendige ekstrakostnader for borettslaget. Hvis det ikke er plass i konteineren skal papiret tas med inn igjen, IKKE SETTES VED SIDEN AV KONTEINEREN.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Fortsett å bidra til at det er ro på lekeplassene etter kl. 20.00. Det er godt naboskap å ta hensyn til de som bor rundt lekeplassene.

LUFTING AV HUND OG KATT
All lufting av hund og katt skal skje utenfor borettslaget.

KASTING AV JULETRÆR ETTER NYTT ÅRjuletremedstjerne
Juletrærne legges ved borettslagets egen gran, og vil bli plukket opp og kastet av vaktmester.

HÅNDTERING AV MATOLJE OG MATFETT
Dette må ikke helles ut i toalett/sluk. Årsak til dette er at avløpsrørene gror igjen og vi får høye kostnader med å rengjøre avløpsrørene. Matolje/fett bør stå og avkjøles og kan så slås over i en tom melkekartong eller lignende.
Følg de rådene vi nettopp har distribuert til alle beboere i borettslaget og satt opp ved alle søppelsjaktene.

Vann- og avløpsetaten har følgende råd som bør følges:
Ribbefett fra juleribben bør stå på stekebrettet til det blir kald. Da vil fettet stivne og du kan lett skrape av fettet og putte i posen for matavfall. Bruk tørkepapir for å få med siste rest av fett før du vasker stekebrettet. Pinnekjøtt og fett i kasserollen etter koking av pinnekjøtt stiver når det blir avkjølt. Skrap ut fettet og kast det i posen sammen med matavfall (eller restavfall). Bruk tørkepapir for å få med siste rest av fett før du vasker kasserollen. Julebakst Smult, delfiafett m.v. helles over i melkekartong. La stivne og kast kartongen i restavfallet. Fårikål /flytende matrester helles over i en tom melkekartong, teip igjen toppen og kast den i restavfallet. Du kan også putte kartongen i fryseren i et døgn, slik at matrestene stivner før du kaster den i avfallet.

Med ønske om en GOD JUL
julenissesiluett

As for the replacement of orphanage with foster press here for more info kid , given that the new movie doesn’t involve an orphanage instead, annie is in a foster home this change is practical