976 89 227 styret@skanbo.no

HUSLEIEØKNING PÅ 2,5% fra 1. desember 2015
Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 2,5% fra 1. desember 2015. Dette er i henhold til forventet prisstigning og etter anbefaling fra OBOS.

OM Å SLIPPE UKJENTE INN I OPPGANGEN
Det kommer stadig henvendelser til styret om at ukjente slippes inn i oppgangene og at inngangsdørene blir satt i ulåst stilling. Dette plager mange beboere og vi må nok en gang oppfordre alle til å kontrollere hvem de slipper inn, og alltid påse at inngangsdøren til oppgangen låses etter at man har gått igjennom døren. Inngangsdøren skal kun settes åpen mens man bærer inn/ut av oppgangen. Når inngangspartiet forlates, skal døren lukkes og sjekkes at den går i lås.

TREFELLING I BORETTSLAGET
Det er ryddet i skogen vår og det er felt noen trær. Denne ryddingen i skogen vår er basert på en rapport fra anleggsgartner Per Wangen i OBOS Prosjekt, og har til hensikt å forvalte skogen på en best mulig måte. Vi ønsker at den skal holde seg frisk og være så fin som mulig. 

REHABILITERING OG VEDLIKEHOLD AV BORETTSLAGETS BYGNINGSMASSE

BALKONGENE PÅ KJØKKENSIDEN AV TERRASSEBLOKKENE I NR 25 – 31
Lumon AS er nå i gang med montering av balkongfrontene og arbeidene vil bli ferdig som planlagt 13. november. Arbeidene følges opp med regelmessige inspeksjoner og byggemøter.

OM KJØLEROMMENE I BORETTSLAGET
Vi fikk 117 svar fra beboerne på vår lille undersøkelse om bruken av, og fortsatt drifting av alle kjølerommene. Av disse var det 10 personer som ønsket å opprettholde kjølerommene med de kostnadene dette medfører for borettslaget.  Basert på de tilbakemeldingene styret har fått vil ikke lenger reparere kjølerommene når de går stykker. Forslag om hva vi skal gjøre med kjølerommene blir fremmet på generalforsamlingen i 2016.
De som nå har behov for kjølekapasitet og har sine boder i kjølerom som er ødelagt, kan henvende seg til styret som vil være behjelpelig med å finne ledig bod, i det nærmeste fungerende kjølerommet.

KOMPRIMATORBIL KOMMER TIL BORETTSLAGET 17. NOVEMBER
Mer info kommer på oppslagstavle.

TING SOM SETTES I OPPGANG ELLER KJELLERGANGER
Oppganger og kjellerganger skal ikke brukes som oppbevaringsplasser, dette fremgår klart av husordensreglene. Dette kan være farlig ved for eksempel brann. Vi fjerner og kaster nå alt som finnes i gangene, og kostnader for dette vil bli belastet beboer.

LUFTING AV HUNDER OG KATTER
I følge husordensreglene skal hunder og katter ikke luftes på borettslagets område. Det er stadig enkelte som foretrekker lekeplassene og ballplassene, eller skogen midt inne i borettslaget til lufting av husdyr.
Styret ber beboerne om å melde fra til styret når dette skjer, slik at vi kan ta dette opp direkte med de som bryter husordensreglene, ved å lufte hund eller katt inn i borettslaget.

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Det observeres fortsatt enkelte biler som holder en altfor høy fart inne i borettslaget. Vi ber igjen beboerne om å hjelpe oss med å identifisere råkjørerne ved å notere registrerings nummer og sende til styret når slikt skjer.

FØRSTE SØNDAG I ADVENT BLIR DET TENNING AV JULEGRAN PÅ DEN ØVRE BALLPLASSEN.
Mer info kommer i form av oppslag i oppgangene.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20.
Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

The film should be a great time https://essay4today.com/ for everybody