976 89 227 styret@skanbo.no

REHABILITERINGEN – UTBEDRING ETTER 1 ÅRS BEFARINGEN

Vi har omsider fått en tilbakemelding fra Consolvo og deres underentreprenører på hva de har gjort av reklamasjonsarbeider etter 1-års befaringen.

Styret påbegynner nå arbeidet med å avstemme det som er gjort i forhold til de sakene som er meldt inn fra beboerne. Deretter startes de nødvendige diskusjonene med Consolvo, om de sakene vi ikke er enige om.

Reklamasjonsarbeidene er nå avsluttet for i år, og det som står igjen vil det ikke bli gjort noe med før til våren.

REHABILITERINGEN – INNGANGSPARTIENE UTVENDIG

Her gjenstår nå arbeidene for nr. 28, 24 og 18. Disse arbeidene vil bli utført til våren.
Ballplassen, som har blitt benyttet til parkering av maskiner og mellomlagring av masser, blir ryddet helt, slik at vi kan legge is når kulda kommer.

HUSLEIEØKNING PÅ 3 % fra 1.3.2015

Vi er blitt varslet om følgende prisøkninger av betydning for 2015:

  1. Avgift for vann og avløp 22 %, dvs en kostnadsøkning på ca. kr. 277.000,- for borettslaget.
  2. Renovasjonsavgift 12,5 %, dvs en kostnadsøkning på ca. kr. 62.000,- for borettslaget.
  3. Det er kommet nye regler som gjør at OBOS må fakturere sitt forretningsførerhonorar inklusive MVA, noe som betyr en kostnadsøkning på ca. 42.000,- for borettslaget.

Til sammen utgjør disse økningene ca. 3 % av borettslagets husleieinntekter. 

VI MINNER OM BORETTSLAGETS NYE HJEMMESIDE

Vår nye hjemmeside er nå i drift. Denne finnes på adressen: www.skanbo.no. Her kan man melde seg på for å få informasjon tilsendt på e-post.

BILKJØRING I BORETTSLAGET

Vi oppfordrer alle til å redusere kjøringen i borettslaget mest mulig, og når det er nødvendig å kjøre inne i borettslaget, må farten holdes nede. Vi ser tendenser til at enkelte har økt farten, etter at de flyttbare fartsdumpene er tatt inn for vinteren.

BRUK AV PAPIRKONTEINERNE

I disse skal det bare legges papir. At noen legger for eksempel plast og isopor i konteinerne, medfører helt unødvendige ekstrakostnader for borettslaget. Stopp med dette!

RØYKING PÅ TERRASSENE

Det er viser seg at noen kaster sigarettstumpene ut fra terrassen slik at de lander hos naboen i etasjene under.
Dette er både brannfarlig og svært ubehagelig for de som får sigarettstumpene på sin terrasse. Dette må opphøre.

TIL DE SOM HAR BALKONGGRESS ELLER TEPPER PÅ TERRASSEN

Dette må fjernes før kulda kommer. Når fuktigheten samler seg i disse materialene og fryser, bidrar dette til å ødelegge det underliggende dekket på terrassene.

TENNING AV JULEGRANA DEN 30. NOVEMBER kl. 17:00.

Informasjon kommer på oppslagstavlene og hjemmesiden. 

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE

Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette.
Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

Even though it’s still a beta service, it already how can i spy on my husbands phone without touching it contains hundreds of detailed comparisons that can be helpful when comparing cars, computers, and more