976 89 227 styret@skanbo.no

GRILLING PÅ TERRASSER OG BALKONGER
Vi minner om at kun elektrisk- og/eller gassgrill er tillatt brukt i tilknytning til leilighetene. Ta hensyn til naboene og hold grillen ren. Stekeos og røyk fra grillen vil kunne sjenere naboene.

UTELIVET PÅ BALKONGER OG TERRASSER I DE FINE SOMMERKVELDENE
Husk å ta hensyn til dine naboer – husordensreglene gjelder også i de lyse sommernettene.

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Nå er det mange barn ute i borettslaget og de er gjerne i fart med ball, sykkel og sparkesykkel.
Ta hensyn og kjør i gangfart hvis du må kjøre inn i borettslaget. Informer også dine gjester om dette.

SALG AV POLLETTER
Første mandag i juli og august, (den 1. juli og 5. august), blir det salg av polletter i styrerommet.

DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG 11. JUNI
Det var 71 som møtte, og i tillegg var det 15 fullmakter, d.v.s. 86 stemmeberettigede.
De fremmøtte stemte over forslagene, og fjerning av blomstertrauene ble godtatt med mer 2/3 av stemmene, 3 stemmer mot. Låneopptaket, inntil kr 45 mill., ble godtatt av et overveldende flertall.
Under møtet svarte styret v/Terje Faloa på spørsmål fra salen om rehabiliteringsarbeidet og omfatningen.

BRANNINSTRUKS
I løpet av sommeren blir det i hver oppgang satt opp en branninstruks. Denne vil angi

1) hvem som skal varles (nødnummer 110),
2) Redning og nabohjelp,
3) forsøk på slukking,
4) fluktveier i blokkene.
Dessuten blir det oppgitt samlingsplass for beboere i hver oppgang.

 

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god sommer.

Hilsen fra Styret