976 89 227 styret@skanbo.no

Fellesvaskerier.
På styremøtet mandag 5. august ble det vedtatt å beholde vaskeriene i Skansen terrasse 26, 11 og

 1. Vaskeriene i nr. 19 og 20 skal avvikles, og fortsatt brukbare maskiner overflyttes til de tre foran
  nevnte stedene.
  Rehabiliteringen
  DETTE PUNKTET GJELDER I HOVEDSAK SKANSEN TERRASSE 25 TIL 31, MEN BEBOERE I SKANSEN
  TERRASSE 11 TIL 23 KAN NÅ OGSÅ OMPLANTE OG SETTE BORT GJENSTANDER FRA BALKONGENE FOR
  MIDLERTIDIG LAGRING.
  Ved oppstart 19. august vil arbeidene starte med demontering av blomsterkasser i Skansen Terrasse
  25 til 31, og samtidig blir balkongene avstengt fra utsiden. Beboere som ønsker å beholde planter må
  innen søndag 18. august omplante disse i kasser fylt med jord, og disse kassene står ved veien
  mellom nr. 23 og 25. Husk å merke planene.
  Alle blomsterkassene med innhold blir fortløpende fra mandag 19. august borttransportert og
  destruert.
  Alle balkongene må være ryddet i løpet av denne uken; – med andre ord: siste frist 18. august 2019.
  Når blomsterkassene er tatt ned blir det satt opp stillaser, og støyende arbeider som
  pigging/boring etc. vil deretter starte.
  HMS under arbeidets gang.
  Områdene hvor arbeid pågår blir avsperret. Det er avtalt med entreprenøren at det er totalt
  røykeforbud på stillaser og på den enkelte balkong. Eventuelt brudd på dette forbudet varsles til:
  rehab@skanbo.no
  Balkongdører vil bli blokkert, men rømningsvei blir opprettholdt for en eventuell evakuering via
  stillaser. Det vil være mulig å lufte gjennom balkongdøren, en avgrenset åpning blir tilrettelagt.
  Det vil medføre fare dersom sperringene/blokkering blir brutt. Dette er brudd på HMS reglene, og
  blir det oppdaget vil dette kunne medføre at Entreprenør blokkerer døra.
  Mellomlagring av utemøbler etc. som i dag står på balkongen.
  Er det noen som har behov for lagring av utemøbler, grill etc. så kan borettslaget ordne intern
  midlertidig lagring eller leie container (Bra Minilager).
  Ved behov, ta direkte kontakt med Olaf Ruud / Laffen Drift og Vedlikehold AS på Tel: 918 70 872.
  Hjelp til rydding av terrasser
  Er det noen som har behov for bistand/hjelp til rydding av terrasse, så ta kontakt med Laffen Drift og
  Vedlikehold AS.
  Skriftlige spørsmål sendes til e-post rehab@skanbo.no .
  Med vennlig hilsen
  Styret 14/8-2019 GHH