976 89 227 styret@skanbo.no

ØIVIND PEDERSEN
Vår kjære og dyktige styreleder Øivind Pedersen, sovnet stille inn onsdag kveld den 27.september.
Bisettelsen vil være i Ellingsrud kirke tirsdag 10.oktober kl 12:00.

I dødsannonsen står det å lese følgende: Like kjært som blomster, er en gave til kreftforeningen.
Borettslaget vil ordne med en krans som er fra alle beboere i Skansen Borettslag.

Beboere kan selv velge om de vil støtte kreftforeningen. Detter er opp til hver enkelt, men ønsker de det kan dette gjøres på følgende måte:

Generell gavekonto til kreftforeningen
5005.05.11011 er kreftforeningens generelle gavekonto.

Minnegavekonto til kreftforeningen
5005.05.05151 er kontonummeret du skal bruke hvis du skal gi en gave i noens minne. I kommentarfeltet må du ha med navn på avdøde, og så mye kontaktinformasjon om pårørende som du får plass til. Hilsenen vil bli fra kontoeiers navn med mindre du skriver noe annet.

Se ellers praktisk informasjon om minnegaver: https://kreftforeningen.no/stott-kreftforeningen/minnegave/praktisk-informasjon/

GENERALFORSAMLING FOR VALG AV STYRELEDER
Styreleder i borettslaget må velges av beboerne på en generalforsamling. Vi er nødt til å avholde en ekstraordinær generalforsamling senere i høst for å velge ny styreleder. Det vil komme ett eget informasjonsskriv om dette senere.

Nestleder i borettslaget Erik Vollen, fungerer som styreleder frem til ny styreleder er valgt.

SLUKENE PÅ TERRASSER OG BALKONGER MÅ HOLDES RENE
Vi har nettopp hatt en stor lekkasje fra en av terrassene på stuesiden i terrasseblokkene. Årsaken er at et avløpsrør fra terrassene hadde gått tett, terrassen ble fylt med vann, og vann trengte inn i den underliggende leiligheten. Nå er høsten på vei og blader fra trærne ramler ned, så det er veldig viktig å passe på at slukene er åpne.

RESULTATER FRA RADONMÅLINGEN I SKANSEN BORETTSLAG
Vi har nå mottatt resultatene fra Radonmålingene i de leilighetene hvor vi foretok Radonmåling. Av disse 32 leilighetene var det 8 hvor radonnivået var over anbefalt verdi. Disse 8 leilighetene vil bli gjennomgått av spesialister på dette området for å se på hvilke tiltak som må gjøres for å få disse verdiene redusert. Vi vil legge dette inn i vedlikeholdsplanen for borettslaget slik at vi foretar en ny kontroll om 5 år som er det som Statens strålevern anbefaler.

BRUK AV KONTEINERNE UTENFOR INNKJØRINGEN TIL GARASJEN
Vi minner om at konteinerne skal brukes til det de er merket for, ikke noe annet. Det skal heller ikke settes noe ved siden av konteinerne. Konteinerne er ment for: glass og metall, papir og papp, og gaver til Frelsesarmeen.

UTFORDRINGER MED BRIKKELESERNE I GARASJEN
Vi har for tiden litt utfordringer med noen av brikkeleserne ved inngangen til garasjen. Vi jobber med å få dette utbedret.

KOMPRIMATORBIL
Det vil også i høst bli bestilt komprimatorbil, dato for denne er satt til onsdag 8.november. Eget skriv vil bli slått opp på oppslagstavlene i alle oppganger, når datoen nærmer seg.

It is one of the most common procedures done in https://samedaypaper.org the u